Hold styr på skatten

Skat og investering går hånd i hånd. Derfor har vi her samlet nogle af de generelle retningslinjer, der gælder for skat og investering.

Der er mange regler på området, og har du ikke selv styr på skatten, er det en god ide at kontakte os. Vi kan rådgive om skat i forbindelse med konkrete handler, og du kan få svar på, om gevinsten er skattepligtig, og om og hvordan et eventuelt tab kan trækkes fra.  ​​​

 

Skat

Investeringsbeviser
Der er forskellige regler for skat af investeringsbeviser, alt efter om der er tale om aktiebaserede, obligationsbaserede, akkumulerende eller udenlandske investeringsbeviser.

Udbytte fra udloddende investeringsbeviser beskattes som den indkomst, udbyttet stammer fra. Den del af udbyttet, der stammer fra aktieudbytter og kursgevinster på aktier, beskattes som aktieindkomst. Som kapitalindkomst beskattes blandt andet renter og kursgevinster fra obligationer, dog er kursgevinster fra blåstemplede obligationer, som er købt før den 27. januar 2010, skattefri.

Aktiebaserede investeringsbeviser
Reglerne for skat ved salg af aktier gælder også for aktiebaserede investeringsbeviser i udloddende afdelinger, det vil sige afdelinger, der betaler udbytte. Avance og tab fra salg af udloddende aktiebaserede Investeringsbeviser medregnes ved opgørelsen af aktieindkomsten.

Obligationsbaserede investeringsbeviser
Avance og tab fra salg af udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten.

Det gælder dog kun, hvis de samlede årlige nettogevinster eller –tab på fordringer i DKK eller fremmed valuta, og gæld i fremmed valuta, samt gevinst og tab på udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser, overstiger 2.000 kr. Hvis disse gevinster/tab ikke overstiger 2.000 kr., sker der ikke beskatning af gevinster/kan tab ikke fratrækkes.

Akkumulerende investeringsbeviser
Avance og tab beskattes årligt efter lagerprincippet. Det kan betyde, at du skal betale skat, selvom du ikke realiserer nogen gevinst. Avance og tab, der opgøres efter lagerprincippet, medregnes hos dig den sidste dag i dit indkomstår.

Udenlandske investeringsbeviser
De fleste udenlandske investeringsbeviser beskattes efter samme regler som akkumulerende investeringsbeviser, se ovenfor.

Opsparing i pensionsordning
Du kan selv investere for midler i en pensionsordning. Afkast af værdipapirer, som opbevares i et pensionsdepot, beskattes løbende med 15,3 procent efter lagerprincippet. Du har som udgangspunkt fradrag for pensionsindskud og bliver beskattet, når pensionsydelserne bliver udbetalt. Fradraget betyder, at du har flere midler at investere for i opsparingsperioden.

Er du interesseret?

Beregn din skat
Vil du beregne, hvor meget du skal betale i skat? Så benyt den vejledende skatteberegner på SKATs hjemmeside. 

Beregn skatten
Bestil investeringsprodukt
Book et møde og få rådgivning om, hvilket produkt, der passer til dig og dine behov.

Kontakt
70 123 456

Find hjælp


KundeprogramÅbningstider Kortspærring Teknisk support Sikkerhed
Kundeservice

Chat med os


Kundeservice Teknisk Support

Kontakt os


Ring til os Skriv til os Bliv kunde Ris og ros

Book møde

Find os


Søg efter filialer og pengeautomater.
Søg