Ansvarlige investeringer

Investeringer handler om at skabe et godt afkast. Men investeringer handler også om ansvarlighed. Det mener vi, og det er det, vi hører fra vores kunder.

Området er imidlertid komplekst, og vi er helt klar over, at vores kunder repræsenterer mange forskellige holdninger. Derfor baserer vi vores RI-retningslinjer (Responsible Investment Guidelines) på FN principper for selskabers samfundsansvar, der generelt nyder bred opbakning.

Danske Banks vigtigste målsætning er at sikre dig et tilfredsstillende afkast af dine investeringer. Den målsætning er forenelig med ambitionen om, at investeringerne skal være i overensstemmelse med vores RI-retningslinjer.

Retningslinjerne i praksis
Vi har den opfattelse, at langsigtet værdiskabelse i et selskab forudsætter en ordentlig optræden, og derfor lægger vi vægt på, at de selskaber, vi investerer i, opfører sig ansvarligt. Vores retningslinjer skal sikre dig, at banken ikke investerer dine penge i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte principper for selskabers samfundsansvar.

Retningslinjerne gælder for en række produkter, hvor banken varetager kundens investeringer: Bankens pensionspuljer, Flexinvest Fri, pensionsprodukterne Balance og Traditionel hos Danica Pension samt investeringerne i Danske Invest. For disse produkter gælder, at der ikke investeres i selskaber, som overtræder principper for bl.a. menneskerettigheder, arbejdsforhold, våben, klima- og miljøforhold.

Eksperter vurderer selskaber
Hvor er grænsen for, hvad der er ansvarligt og uansvarligt? Der er mange nuancer og grå områder. Derfor benytter vi os af eksperter, der screener vores investeringer for at sikre, at retningslinjerne overholdes.

 

Kontakt os Kontakt os

Ring på 70 20 22 96

Find svar hurtigt

Kom videre

Bliv kunde
Tilmeld dig vores kundeprogram og få adgang til attraktive priser og fordele.

Læs mere og tilmeld
Bestil investeringsprodukt
Book et møde og få rådgivning om, hvilket produkt, der passer til dig og dine behov.

Kontakt
70 123 456

Find hjælp


KundeprogramÅbningstider Kortspærring Teknisk support Sikkerhed
Kundeservice

Chat med os


Kundeservice Teknisk Support

Kontakt os


Ring til os Skriv til os Bliv kunde Ris og ros

Book møde

Find os


Søg efter filialer og pengeautomater.
Søg