Separation og skilsmisse

Når man overvejer separation eller skilsmisse, vil en advokat som regel give råd og vejledning om rettigheder og pligter ved ægteskabets ophør. Beskrivelsen på denne side kan ikke erstatte en egentlig rådgivning fra en advokat.

Deling ved separation/skilsmisse
Når et ægteskab eller et registreret partnerskab opløses ved separation og skilsmisse, skal der ske en ligedeling af fællesboet. Fællesboet består af samtlige aktiver og passiver, som ægtefællerne ejer, medmindre de er gjort til særeje.Særeje

Aktiver kan gøres til særeje ved ægtepagt, gave eller ved arv via testamente (enten skilsmisse- eller fuldstændigt særeje). Som udgangspunkt sker ligedelingen af hele fællesboet. Dog kan aktivet være af så personlig art, at det kan holdes uden for bodelingen.

Pensionsordninger
Som hovedregel gælder, at hver ægtefælle beholder sine egne 'rimelige' pensioner, der dermed bliver holdt uden for bodelingen. Reglerne på området er ikke helt klare i definitionen af, hvad der er en rimelig pension. Pensioner, der svarer til ens job- og uddannelsesmæssige situation – dvs. overenskomstbestemte og/eller arbejdsmarkedspensioner – vil dog blive anset som rimelige.

Pensioner, der ikke er ”rimelige”, kan indgå i bodelingen og vil kunne udløse en kompensation til den anden ægtefælle.

Kom videre

Har du brug for mere information?
Det får du i 'Pensioner ved separation og skilsmisse'.

 Download dokument (71 kb)
Sammenlign pensionsopsparinger
Få en oversigt over pensionstyper og find den løsning, der opfylder dine behov.

Sammenlign pensionsopsparinger
Kontakt
70 123 456

Find hjælp


KundeprogramÅbningstider Kortspærring Teknisk support Sikkerhed
Kundeservice

Chat med os


Kundeservice Teknisk Support

Kontakt os


Ring til os Skriv til os Bliv kunde Ris og ros

Book møde

Find os


Søg efter filialer og pengeautomater.
Søg