Fagforeninger

Gennem mange år har vi leveret investeringsløsninger til lokale fagforeninger, og vi forstår udfordringen med at kombinere et stort likviditetsbehov med ønsket om at generere tilfredsstillende afkast i det nuværende lavrentemiljø. Samtidig er vi fuldt bevidste om det store ansvar, vi som kapitalforvaltere har for at løse disse udfordringer bedst muligt, med fokus på at levere performance og rettidig rapportering. Her kender vi den rette balance mellem at holde relevante medarbejdere tilstrækkeligt informeret og samtidig respektere, at I har valgt at outsource jeres kapitalforvaltning.

På baggrund af jeres mål og ønsker tilbyder vi avancerede, skræddersyede investeringsløsninger formidlet på en enkel og lettilgængelig måde.

Et vitalt kosttilskud til global økonomi

NY KVARTALSRAPPORT: Lempelig pengepolitik og solidt privatforbrug er livlinerne for global økonomi, der ifølge Anders Svennesen, co-CIO i Danske Bank Asset Management, stadig byder på interessante investeringsmuligheder.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger