Fagforeninger

Gennem mange år har vi leveret investeringsløsninger til lokale fagforeninger, og vi forstår udfordringen med at kombinere et stort likviditetsbehov med ønsket om at generere tilfredsstillende afkast i det nuværende lavrentemiljø. Samtidig er vi fuldt bevidste om det store ansvar, vi som kapitalforvaltere har for at løse disse udfordringer bedst muligt, med fokus på at levere performance og rettidig rapportering. Her kender vi den rette balance mellem at holde relevante medarbejdere tilstrækkeligt informeret og samtidig respektere, at I har valgt at outsource jeres kapitalforvaltning.

På baggrund af jeres mål og ønsker tilbyder vi avancerede, skræddersyede investeringsløsninger formidlet på en enkel og lettilgængelig måde.

Strateg: Aktierne overlever Trumps handelskrig

NYT QUARTERLY HOUSE VIEW: Eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina har effektivt bremset årets aktieoptur, men vi ser fortsat et fornuftigt afkastpotentiale i aktier på lidt længere sigt.

Få mere information om vores produkter og løsninger