Aktivt ejerskab øger selskabers fokus på bæredygtighed

Danske Banks nye rapport ‘Historier om aktivt ejerskab’ viser, hvordan investeringsteams arbejder med aktivt ejerskab. Du kan læse eksempler på, hvordan de påvirker selskaber til at håndtere forretningskritiske bæredygtighedsforhold.

Hvorfor går Danske Banks investeringsteams i dialog med selskaber, hvordan stemmer de på generalforsamlinger og hvad er resultatet af indsatserne?

I den nye publikation – Historier om aktivt ejerskab – giver porteføljeforvaltere eksempler på deres dialoger med specifikke selskaber, hvad de fokuserer på i dialogen med selskabets ledelse og resultaterne af dialogen.

Historierne giver et dybere indblik i porteføljeforvalternes arbejde med at være aktive investorer og er konkrete eksempler på de aktiviteter, som Danske Bank rapporterer på i publikationen ”Active Ownership Report 2019”. 

Begge publikationer er tilgængelige nu, og viser forskellig data og analyser af porteføljeforvalternes aktivt ejerskabsaktiviteter i 2019. Publikationerne understøtter vores ambition om at være transparente om tilgangen til bæredygtige investeringer og arbejdet med ‘ESG Inside’.

 

Hvad er ‘ESG Inside’?

Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer ‘ESG Inside’ handler om at investere og integrere bæredygtighedsforhold. Vi integrerer miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (kendt som ESG) på tværs af vores forskellige fonde og aktivklasser. Vi går i dialog med selskaber om forretningskritiske forhold for at bidrage til forbedringer og en positiv udvikling. ‘ESG Inside’ omfatter også investeringsrestriktioner over for kontroversielle våben, tjæresand, termisk kul og tobak.

”Der er en bølge af professionelle investorer, aktionærer og kunder, der sætter fokus på klimaaspekter. Som en del af den bølge er jeg med til at skubbe på den grønne omstilling set fra et investorperspektiv og kan påvirke rederierne, så de ser klimadagsordenen som en katalysator for at skabe bæredygtig vækst på den lange bane.”
Anders Grønning, Portfolio Manager

Skaber værdi for selskaber, kunder og samfundet

Publikationerne viser, hvordan det aktive ejerskab hos investeringsteams udvikler sig, og at bæredygtighed i stigende grad er et vigtig aspekt, når det kommer til investeringer. Bæredygtighed har nemlig en betydning for selskabernes forretning og kan dermed påvirke det potentielle afkast til Danske Banks kunder.

Aktivt ejerskab er en af byggeklodserne i Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer – kaldet for ‘ESG Inside’ - og det er en vigtig del af arbejdet med at skabe værdi til kunder, selskaber og samfundet.

Porteføljeforvalterne går i dialog med selskaber om forretningskritiske bæredygtighedsforhold, hvor de søger at påvirke selskaberne i en positiv retning og understøtte deres vækst og udvikling. Det gør de ved at udfordre selskabernes strategier og opfordre dem til løfte arbejdet med bæredygtighedsaspekter for at påvirke selskabernes fremtidige udvikling.

Oftest diskuterede ESG-emner i 2019

Download publikationerne om aktivt ejerskab

Du kan finde alle historier og data i rapporterne her

Historier om aktivt ejerskab

Active Ownership Report 2019

”Formår selskaberne at gøre bæredygtighed til en integreret del af forretningen, kan de i højere grad bruge det til at få forretningen til at vokse og være bedre positioneret end konkurrenterne. Mindre selskaber har typisk en mere fokuseret forretningsmodel og er mere omstillingsparate end større selskaber. Det gør dem i stand til hurtigere at justere eller levere nye produkter og services, der lever op til de stigende bæredygtighedskrav fra politikere og imødekomme den stigende efterspørgsel på grønne løsninger fra forbrugerne.”
Joel Backesten, Portfolio Manager

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Få mere information om vores produkter og løsninger