Hvorfor går Danske Banks investeringsteams i dialog med selskaber, hvordan stemmer de på generalforsamlinger og hvad er resultatet af indsatserne?

I den nye publikation – Historier om aktivt ejerskab – giver porteføljeforvaltere eksempler på deres dialoger med specifikke selskaber, hvad de fokuserer på i dialogen med selskabets ledelse og resultaterne af dialogen.

Historierne giver et dybere indblik i porteføljeforvalternes arbejde med at være aktive investorer og er konkrete eksempler på de aktiviteter, som Danske Bank rapporterer på i publikationen ”Active Ownership Report 2019”. 

Begge publikationer er tilgængelige nu, og viser forskellig data og analyser af porteføljeforvalternes aktivt ejerskabsaktiviteter i 2019. Publikationerne understøtter vores ambition om at være transparente om tilgangen til bæredygtige investeringer og arbejdet med ‘ESG Inside’.

 

Hvad er ‘ESG Inside’?

Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer ‘ESG Inside’ handler om at investere og integrere bæredygtighedsforhold. Vi integrerer miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (kendt som ESG) på tværs af vores forskellige fonde og aktivklasser. Vi går i dialog med selskaber om forretningskritiske forhold for at bidrage til forbedringer og en positiv udvikling. ‘ESG Inside’ omfatter også investeringsrestriktioner over for kontroversielle våben, tjæresand, termisk kul og tobak.