Den værste brandslukning er ovre, men gløderne kan komme til at ulme et godt stykke tid endnu. Sådan beskriver chefstrateg Henrik Drusebjerg situationen på de finansielle markeder, hvor coronakrisen nu er gået ind i sin sjette uge. Samlet set bød den forgangne uge faktisk på pæne stigninger på aktiemarkederne efter de foregående ugers meget store kursfald.

”De enorme økonomiske hjælpepakker fra regeringer og centralbanker verden over har lagt en dæmper på investorernes frygt og paniksalg, og samtidig er stigningerne en naturlig modreaktion efter en periode med meget store kursfald. Det skyldes blandt andet, at mange institutionelle investorer har været ude og købe aktier op for at genetablere den ønskede fordeling mellem aktier og obligationer i deres porteføljer,” fortæller Henrik Drusebjerg.

Kreditmarkeder giver optimisme

Ifølge chefstrategen peger forskellige indikatorer på, at den værste markedsuro ligger bag os – ikke mindst udviklingen på markedet for kreditobligationer, som blandt andet er obligationer udstedt af virksomheder.

”Kreditmarkederne er helt afgørende for, at pengene flyder, og virksomheder kan rejse ny kapital. Her har vi den seneste uge set tegn på optøning af kreditmarkederne, efter det i flere uger havde været fastfrosset – dvs. at investorerne havde svært ved at handle obligationerne, og virksomheder havde svært ved at hente ny kapital på rimelige vilkår. Men senest har vi set, at selskaber som McDonalds, Nike, Pfizer og Nestlé har været i stand til at udstede nye obligationer til fornuftige renter,” siger han.

Har bremset eskalerende kreditkrise

Ifølge Henrik Drusebjerg har centralbankerne i Europa og USA spillet en helt afgørende rolle for stabiliseringen af kreditmarkederne med deres udmeldinger om, at de vil opkøbe obligationer for enorme milliardbeløb – i USA uden noget øvre beløbsloft. Samtidig annoncerede den amerikanske centralbank mandag i sidste uge, at den for første gang nogensinde ville opkøbe virksomhedsobligationer, og det lagde yderligere en dæmper på den eskalerende kreditkrise.

Chefstrategen peger også på de italienske statsrenter som et tegn på, at den værste panik har lagt sig. Efter store rentestigninger i midten af marts er renterne faldet tilbage igen.

”Den italienske stat får behov for at låne rigtig mange penge for at afbøde de negative økonomiske effekter af coronavirussen, og derfor har finansieringsomkostningerne måske aldrig været vigtigere. De faldende renter er derfor et positivt tegn – og en tillidserklæring fra investorerne til Den Europæiske Centralbank, der har varslet opkøb af europæiske statsobligationer, herunder italienske,” siger Henrik Drusebjerg.

Forventer fremgang senere i år

Selv om den værste panik har lagt sig på de finansielle markeder, venter der stadig et langt, sejt træk forude. Global økonomi er fortsat lammet og vil være det et godt stykke tid endnu. Mens en række europæiske lande formentlig nærmer sig toppen målt på væksten i antal nye smittede med coronavirus, er USA på et tidligere stadie og har formentlig stadig det værste foran sig.

”Billedligt talt har vi stadig et bjerg foran os, der skal bestiges, men der har bredt sig en større tro på, at vi nok skal nå toppen og komme ned igen på den anden side. De kommende uger og måneder bliver dog en svær balancegang, hvor politikerne gradvist skal åbne op for økonomierne igen uden at risikere nye store virusudbrud. I Danske Bank forventer vi fortsat, at vi vil se en genopretning af den globale økonomiske aktivitet i løbet af andet halvår af 2020,” siger Henrik Drusebjerg.

Investorer agerer i blinde

Selv om chefstrategen vurderer, at de værste kursfald lægger bag os på aktiemarkederne, forventer han fortsat stor usikkerhed og betydelige kursudsving i den kommende tid.

”Vi vil få en periode med elendige økonomiske nøgletal, som ret beset vil være uduelige for investorer at navigere efter set i et lidt større perspektiv, og samtidig vil virksomhederne ikke være i stand til at melde ordentligt ud om deres forventninger til 2020. Investorer agerer derfor lidt i blinde i øjeblikket og er overladt til at fokusere på andre ting som fx vurderingen af økonomiske hjælpepakker og antallet af smittede, og her vil den løbende udvikling kunne give markante markedsudsving,” siger han.

Her og nu er det dog heller ikke virksomhedernes indtjening i 2020, der er den største bekymring for investorer, men hvornår økonomien kommer op i gear igen, og hvor store negative konsekvenser coronakrisen når at få for virksomhederne og samfundsøkonomien i mellemtiden.

Større upside end downside

Med de store kursfald i marts ser Henrik Drusebjerg generelt større upside end downside på aktiemarkederne nu – dvs. større potentiale opad end risiko nedad – selv om vi sagtens kan få yderligere perioder med markante kursfald.

”Som investor er det dog vigtigt at huske, at vendingen på aktiemarkederne erfaringsmæssigt kommer et godt stykke tid før vendingen i økonomien, når investorer begynder at se de første lyspunkter i horisonten,” siger han.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.