For at imødekomme den stigende efterspørgsel på bæredygtige investeringsprodukter, tilpasser Danske Bank seks Danske Invest indeksfonde, så de nu bliver kategoriseret i overensstemmelse med artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Det betyder, at indeksfondene investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse klimaudfordringerne og skabe et mere bæredygtigt samfund.

”Vi har tilpasset vores investeringsprodukter, fordi vi vil gøre det lettere for vores kunder - både private og institutionelle - at investere i den grønne omstilling. Fælles for de seks fonde er, at de følger EU-benchmarket for klimaomstilling. Det betyder, at selskaberne fra- eller tilvælges, så fondens portefølje medvirker til at reducere klimabelastningen og bidrager til den grønne omstilling,” forklarer Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank.

Flere ESG-investeringsprodukter

Samtidig med at det bliver lettere at investere bæredygtigt, udvider Danske Bank også paletten af ESG-investeringsprodukter (ESG er en engelsk forkortelse for miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse) med to indeksfonde, så der samlet set er over 90 ESG-fonde, som kunder på tværs af bankens markeder kan investere i.

ESG-investeringsprodukter er Danske Invest fonde, som fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption.

De opfylder således artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’, som så dagens lys den 10 marts i år, hvor nye EU-regler gav den finansielle sektor klare definitioner af, hvad der kan betegnes som bæredygtige og ESG-investeringsprodukter.

En del af bankens målsætninger

Tidligere på året annoncerede Danske Bank to konkrete mål for investeringer i ESG- og bæredygtige investeringsfonde. Banken har således et mål om, at kunder øger deres investeringer i ESG-fonde til DKK 400 mia. i 2023, samt at der kanaliseres mindst DKK 150 mia. til bæredygtige investeringsprodukter i 2030.

”De nye tilpassede investeringsprodukter er første skridt på vejen mod at nå vores 2030-mål, og vi vil derfor løbende udvikle og udvide vores produkttilbud, så vi bedst muligt skaber værdi for vores kunder og understøtter overgangen til et mere bæredygtigt samfund,” udtaler Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank.

Læs mere om bæredygtige og ESG-investeringsprodukter