Danske Bank lancerer nye konkrete og ambitiøse bæredygtighedsmål for Asset Management for dermed at understøtte samfundets mål om bæredygtighed og reduktion af udledningen af CO2. Målene erstatter koncernens tidligere kommunikerede volumenmål om bæredygtige investeringer, samtidig med at definitionerne tilpasses EU's nye taksonomi med det formål at begrænse og tilpasse klimaændringerne.

Det kortsigtede mål er, at kunderne øger deres investeringer i fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold, til DKK 400 mia. i 2023, svarende til ca. tre fjerdedele af de aktiver, banken i dag investerer for kunderne. Derudover er målet at kanalisere mindst DKK 150 mia. til bæredygtige investeringsprodukter i 2030.
 


De nye mål forpligter Danske Bank til at udvide produkttilbuddet og hjælpe kunderne med at investere i produkter, der fremmer bæredygtighed eller har bæredygtighedsmål. Desuden fastsættes de nye mål i overensstemmelse med den nye forordning for bæredygtig finasiering (SFDR).