Centralbankerne holder lige nu den økonomiske vækst og aktiemarkederne oven vande – assisteret af forbrugerne. Trods en mindre tsunami af usikkerhedsfaktorer rundt omkring i verden ser vi stadig et pænt afkastpotentiale i aktier i forhold til andre aktivklasser, men samtidig kan værdien af obligationer i porteføljen næsten ikke overvurderes i øjeblikket.

Sådan lyder den overordnede konklusion i Danske Banks nye kvartalsrapport Quarterly House View, hvor Anders Svennesen, co-CIO i Danske Bank Asset Management, vurderer de aktuelle muligheder og trusler for investorer. Læs det her.

Trods de mange politiske og geopolitiske usikkerhedsfaktorer i øjeblikket, herunder handelskrig og Brexit, fastholder Danske Bank en mindre overvægt i aktier og en tilsvarende undervægt i obligationer.

”Vores overbevisning er, at global økonomi trods alt stadig bevæger sig i den rigtige retning under den oprørte overflade, selv om usikkerheden er meget større end for et halvt år siden. Privatforbruget understøtter fortsat økonomien, drevet af høj beskæftigelse og stigende lønninger, og samtidig har handelskrig og aftagende vækst fået centralbankerne til at lempe pengepolitikken. Det tilfører billedligt talt et vitalt kosttilskud til global økonomi – og dermed også til vores forventning om, at aktier fortsat har et større afkastpotentiale end obligationer,” siger Anders Svennesen.

Ser størst afkastpotentiale i USA

Investeringsdirektøren forventer, at amerikanske aktier vil give det højeste afkast i det kommende år.

”Hidtil har vi set, hvordan amerikanske aktier generelt har klaret sig bedre end andre aktiemarkeder, når handelskrigen er eskaleret, ligesom forbruget ser stærkest ud i USA. Det retfærdiggør den højere værdiansættelse på amerikanske aktier set i forhold til andre markeder, ligesom den højere værdiansættelse også dækker over, at USA har flere vækstselskaber inden for blandt andet teknologi. Samtidig har den amerikanske centralbank, Fed, mere ammunition i bøssen end fx Den Europæiske Centralbank,” vurderer han.

Selv om renterne er meget lave, understreger Anders Svennesen dog, hvor vigtige obligationer er i porteføljen som lynafledere, hvis vi skulle få et større kursfald på aktiemarkederne. Så ser man typisk, at kurserne på de mest sikre obligationer som fx danske og tyske statsobligationer holder skansen eller stiger.

”Ligesom pengepolitikken er et vitalt kosttilskud til global økonomi, er obligationerne det kosttilskud, der holder din portefølje sund og stærk – og det kan der blive ekstra behov for i den kommende tid, hvor vi formentlig fortsat vil opleve betydelige kursudsving på aktiemarkederne,” siger han.

Attraktive obligationer i emerging markets

Obligationer handler dog ikke kun om stabilitet. I den mere risikobetonede del af obligationsmarkederne ser Anders Svennesen et attraktivt afkastpotentiale i emerging markets-obligationer, som primært er statsobligationer fra de nye markeder. De giver mulighed for et betydeligt merafkast i forhold til mere sikre obligationer.

”Selvom man ofte ser udfordringer i enkelte emerging markets-lande, såsom Argentina i øjeblikket, er vores vurdering, at obligationsklassen som helhed er ret sund for tiden og blandt andet understøttes af generelt sunde offentlige budgetter og faldende renter i USA,” fortæller han.

Lavere amerikanske renter er positivt for de mange udviklingslande med gæld i dollar, og Anders Svennesen ser størst potentiale i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som fx dollar og euro. De giver aktuelt en gennemsnitlig rente på 5,3 pct., hvor de fleste danske og tyske statsobligationer til sammenligning giver negative renter – men risikoen er naturligvis også betydeligt større.

”Fx kan det svække emerging markets-økonomierne og føre til kursfald på emerging markets-obligationer, hvis handelskrigen trækker ud eller eskalerer yderligere, men på den anden side forventer vi, at investorernes fortsatte søgen efter afkast i lavrentemiljøet vil være med til at understøtte aktivklassen,” siger han.

Download Quarterly House View

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.