Verden er blevet et mere usikkert sted, efter handelskrigen mellem USA og Kina er blusset op igen, og den øgede usikkerhed vil trække ned i tilliden og presse væksten på den korte bane. Vi har derfor nedjusteret vores forventninger til, hvor meget den globale økonomi vokser i år og næste år. Vi tror nu på en vækst på 3,2 pct. i år og 3,4 pct. i 2020, hvor vores forventninger tidligere lå på henholdsvis 3,6 pct. og 3,5 pct. Det er især Europa og emerging markets, der er årsag til nedjusteringen.

Vi tror dog på, at den globale økonomi i slutningen af 2019 vil opleve en moderat bedring som følge af flere investeringer og et stærkt privat forbrug, og at dette vil fortsætte ind i 2020. En af grundene til vores fortsatte tro på, at global økonomi vil klare skærene, er vores forventning om, at USA og Kina vil finde hinanden til sidst og indgå en handelsaftale. Det vil fjerne en stor del af den usikkerhed, der præger global økonomi i øjeblikket.

Det kan blive værre endnu

Det er dog overvejende sandsynligt, at situationen i de kommende måneder udvikler sig til det værre, før det bliver bedre. Vi tror, at de to kamphaner – Donald Trump og Xi Jinping – skal presses ind i forhandlingslokalet af urolige finansielle markeder, mere skrøbelige vækstudsigter og måske en yderligere eskalering af toldsatserne. En vigtig begivenhed at holde øje med på den korte bane er G20-mødet i slutningen af juni, hvor Trump har truet med mere told, hvis den kinesiske præsident ikke møder op. Det er ikke til at vide, hvordan kineserne reagerer på den trussel.

Vi forventer ikke en recession de kommende år, men den nuværende modvind i global økonomi får mange investorer til at bekymre sig om lige netop dette. Rentekurven er inverteret – dvs. at de korte renter nu er højere end de lange renter, hvilket historisk set har været en indikator på en forestående recession – og opsvinget i USA er nu officielt det længste i historien.

Ser ikke de klassiske faresignaler

Det er imidlertid vigtigt at huske, at et opsving ikke dør af alderdom. Se bare på Australien, der har haft et uafbrudt opsving i 18 år. Derudover opstår en recession ofte, fordi økonomien bliver overophedet, og inflationen løber løbsk, hvilket får centralbankerne til at træde på bremsen og hæve renterne for at få inflationen ned. Det scenarie har vi meget svært ved at se for os den kommende tid, snarere det modsatte.

På trods af en lav ledighed og en høj lønvækst er inflationen nemlig fortsat ikke alarmerende høj – nærmere tværtimod. I USA befinder den sig fortsat under den amerikanske centralbanks, Fed’s, inflationsmål på 2 pct., hvilket også er tilfældet for inflationsforventningerne. Det er noget, som Fed har meget fokus på.

Centralbank i USA har hovedrolle

Og selv om handelskrigen indtil videre har ramt Kina hårdest, så er amerikansk økonomi også begyndt at vise visse svaghedstegn. Den seneste amerikanske jobrapport fortalte os, at der ikke bliver skabt særlig mange jobs, og de vigtige erhvervstillidsindikatorer (PMI’er) viser, at den amerikanske fremstillingssektor ikke er immun overfor, hvad der sker globalt.

Det har alt sammen fået os til at tro, at Fed vil sænke renten tre gange de næste seks måneder med i alt 75 basispoint for at berolige markedet og understøtte amerikansk økonomi. For blot et halvt år siden var et af investorernes helt store frygtscenarier ellers, at Fed ville hæve renten for meget og for hurtigt. At Fed stadig sidder med ved bordet og understøtte økonomien er en af grundene til, at vi ikke tror på en recession lige foreløbigt, men vi indrømmer, at risikoen er til stede.

Fastholder vores overvægt i aktier

Men ændrer alt det her på vores allokering? Det korte svar er nej. Vi har fortsat en lille overvægt i aktier, og forventningen om endnu lavere renter i længere tid er kun med til at gøre obligationer endnu mindre attraktive i forhold til aktier. Om noget så understøtter de lavere renter faktisk vores udbyttekald – dvs. vores fokus på udbytteaktier, hvor vi ser et attraktivt afkastpotentiale.

Lavere renter i længere tid betyder nemlig, at investorer har udsigt til yderst beskedne rentebetalinger fra obligationer, og derfor er aktier med gode udbyttebetalinger et reelt alternativ til obligationer. Obligationer bør dog fortsat udgøre en vigtig del af porteføljen, da de har en stabiliserende effekt, hvilket er attraktivt i disse urolige tider.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.