Efter tre et halvt års tilløb forlod briterne omsider EU natten til lørdag. Her og nu er der dog ikke meget, der ændrer sig af den grund. I en overgangsperiode frem til nytår vil briterne fortsat følge EU’s love og regler og være en del af det indre marked og toldunionen – og EU-borgere i Storbritannien (og vice versa) vil fortsat have de samme rettigheder som hidtil. Politisk set har briterne imidlertid ikke længere noget at skulle have sagt i EU.

Sådan ser tidsplanen ud

I overgangsperioden skal briterne og EU blive enige om de samarbejdsvilkår, der skal gælde i fremtiden – og fra et økonomisk perspektiv gælder det primært en potentiel handelsaftale.

”Det er faktisk først nu, at de rigtig svære forhandlinger starter – nemlig dem om hvordan de to parter så skal leve med hinanden fremover. Billedligt talt er parterne nu omsider enige om at blive skilt, men de mangler stadig at afklare, hvem der skal have huset, bilen og børnene, og det er ofte den sværeste del,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Bliver parterne ikke enige, kan overgangsperioden forlænges i op til to år, men foreløbig står den britiske premierminister, Boris Johnsen, meget stejlt på, at det ikke kommer til at ske. Og faktisk skal parterne allerede inden 1. juli i år blive enige om en potentiel forlængelse af overgangsperioden fra nytår.

”Det er mildest talt en meget stram og ambitiøs tidsplan, der arbejdes med her. Andre lande kan være 15-20 år om at forhandle en handelsaftale,” siger Henrik Drusebjerg.

Usikkerhed kan blusse op igen

Selv om usikkerheden om Brexit de seneste måneder har lagt sig på de finansielle markeder, kan den ifølge chefstrategen sagtens vende tilbage igen med fornyet styrke. I værste fald risikerer vi fortsat et hårdt Brexit, hvor briterne og EU ved udgangen af 2020 endegyldigt siger farvel til hinanden uden en aftale for fremtiden – også betegnet et no-deal Brexit.

”I så fald vil al handel mellem parterne derefter foregå på vilkår fra verdenshandelsorganisationen WTO, som vil gøre samhandlen dyrere og mere besværlig end i dag. Det kan få en meget negativ effekt på økonomien og de finansielle markeder i Europa generelt og i Storbritannien i særdeleshed,” forklarer Henrik Drusebjerg.

Fastholder overvægt i aktier

Danske Banks hovedscenarie er dog, at det ikke kommer så vidt, men at vi når at få en aftale mellem briterne og EU. Én mulighed er, at parterne bliver enige om, at man først over tid skal begynde at divergere fra hinanden på nogle områder, dvs. en form for de facto-forlængelse, uden at det politisk udlægges sådan.

”Den fortsatte usikkerhed formår da heller ikke at rokke ved, at vi har en overvægt af aktier i vores porteføljeløsninger – dvs. at vi har en større andel af aktier, end vi forventer at have på lang sigt. Generelt forventer vi fortsat, at stabil global vækst, stærke arbejdsmarkeder og lempelig pengepolitik fra centralbankerne vil gøre aktier mere attraktive end obligationer det kommende år – også selv om corona-virussen fra Kina aktuelt skaber meget nervøsitet,” fortæller chefstrategen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.