Bilerne skal køre på el, oksekødet skrottes til fordel for planter, og vi holder øje med, at vores varer bliver produceret under ordentlige forhold. Bæredygtighed og ansvarlighed er i stigende grad vigtige konkurrenceparametre, når forbrugerne skal nås – og når investorer placerer deres kapital. Det er aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future et godt eksempel på.

Siden lanceringen i september 2020 har Danske Invest Global Sustainable Future rundet 5 milliarder kroner i nettoindskud fra investorer, og i alt har strategien nu mere end 23 milliarder kroner under forvaltning, da den blandt andet også indgår i Danske Banks investeringsløsninger.

Strategiens essentielle fokus er at finde de selskaber, som vil bidrage til at løse verdens bæredygtighedsudfordringer og derigennem være en attraktiv investering.Simon Christensen, chefporteføljeforvalter

Baggrunden for fonden

Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaber, der bidrager til at løse en række af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN har opstillet – som eksempelvis bæredygtig energi, rent vand og sanitet samt sundhed og trivsel. FN har estimeret, at de 17 verdensmål tilsammen kan give markedsmuligheder på op til 12.000 mia. dollars frem mod 2030.

”Den bæredygtige omstilling er en global megatrend, der potentielt rummer et særdeles attraktivt afkastpotentiale, hvis man formår at investere i de rette selskaber, der leder og drager fordel af omstillingen til en bæredygtig fremtid. Derfor er strategiens essentielle fokus at finde de selskaber, som vil bidrage til at løse verdens bæredygtighedsudfordringer og derigennem være en attraktiv investering,” fortæller Simon Christensen, der sammen med Martin Slipsager Frandsen forvalter fonden.

Vækstpotentiale forbundet med verdensmålene

Når porteføljeteamet udvælger aktier, starter de helt objektivt med at snævre det globale investeringsunivers ind for til sidst at ende med cirka 300 selskaber, der har solid bæredygtighedsperformance, er af høj kvalitet og som bidrager til FN’s 17 Verdensmål.

”Herfra går vi i detaljen med de enkelte selskaber, hvor vi blandt andet sætter mål for, hvilke bæredygtighedsinitiativer som vi mener at de skal leve op til. Derigennem sikrer vi, at alle vores investeringer bidrager med noget konkret imod en bæredygtig fremtid. Lige nu er vi eksempelvis investeret i 37 selskaber, som vi ser gode bæredygtige muligheder i,” siger Martin Slipsager Frandsen.

Risici og EU-kategorisering af fonden

Selv om en investering i Danske Invest Global Sustainable Future har interessante afkastmuligheder, er der dog også risici, du skal være opmærksom på. Fonden er langsigtet i sin strategi og har en målsætning om at levere et årligt merafkast i forhold til det globale aktieindeks MSCI World. Det betyder, at du også risikerer at få et lavere afkast end aktiemarkedet generelt. Det afhænger af porteføljerådgivernes evner til at udvælge de rigtige aktier.

Danske Invest Global Sustainable Future er efter den 10. marts 2012 kategoriseret som en ESG-fond, artikel 8, i overensstemmelse med EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Vi befinder os i en overgangsperiode, hvor vi tilpasser os den nye EU forordning. Vi forventer derfor at fonden vil blive klassificeret som artikel 9 i løbet af året.

Kort om Global Sustainable Future

- Fondens strategi er baseret på selskaber, der understøtter en række af FN’s 17 Verdensmål.

- Teamet investerer i 30-40 globale selskaber, der alle understøtter verdensmålene.

- Investeringerne spænder bredt over regioner og sektorer med bred global risikospredning.

- Forvalterteamet trækker på et af Europas største teams inden for ansvarlige investeringer.