Bæredygtige Investeringer

Når vi investerer på vegne af vores kunder, så har vi fokus på at levere attraktive risikojusterede afkast. Bæredygtige investeringer spiller en central rolle for, at vi kan skabe mest mulig værdi for vores kunder. Derfor integrerer vi miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse i vores investeringsprocesser, investeringsløsninger og rådgivning. Vi kalder det for ’ESG Inside’, og det handler om at træffe bedre investeringsbeslutninger, adressere risici og problemer og påvirke porteføljeselskaber for at bidrage til deres positive udvikling og vækst.

Integrerer ESG i investeringsprocessen

Vores porteføljeforvaltere har en struktureret og systematisk tilgang til at integrere ESG sammen med finansielle forhold som en faktor i investeringsprocessen. Det gør dem i stand til at analysere, vurdere og identificere alle væsentlige faktorer, der påvirker investeringernes performance. Det giver porteføljeforvalterne en helhedsforståelse af porteføljeselskaberne og større viden om, hvordan de adresserer og håndterer væsentlige risici og muligheder. Med denne tilgang er porteføljeforvalterne i stand til at træffe bedre investeringsbeslutninger.

Til at understøtte for vores porteføljeforvaltere har vi et team af specialister og analytikere inden for ESG-forhold, som er til stede på tværs af vores nordiske markeder. De supporterer med daglig sparring, uddannelsesforløb, ESG-dataplatform og vores værktøj (mDASH) til at identificere de væsentlige ESG-forhold, der kan påvirke investeringer langsigtede performance og værdiskabelse.

Aktivt ejerskab 

Som investor kan vi gøre en forskel ved at bruge vores indflydelse til at påvirke porteføljeselskaber igennem aktivt ejerskab. Vi mener, at det er mere ansvarligt at forblive investor og gå i dialog med selskaber og adressere udfordringer, risici og problemer i stedet for at frasælge selskaber og vende ryggen til problemerne. På den måde kan vi bidrage til, at porteføljeselskaberne integrerer bæredygtighed i deres forretning og understøtte deres positive udvikling og langsigtede værdiskabelse.

Porteføljeforvalterne er eksperterne inden for deres respektive investeringsstrategier og har den største indsigt i deres porteføljeselskaber. Derfor tror vi på, at det er igennem porteføljeforvalternes direkte dialog med selskaber, at vi mest effektivt kan påvirke porteføljeselskaberne. Vores porteføljeforvaltere er i løbende dialog med porteføljeselskaberne om de væsentlige finansielle aspekter og ESG-aspekter, der kan påvirke deres forretning. Igennem dialog får de en større forståelse af selskabernes risici og muligheder, og de kan understøtte selskabernes vækst og udvikling.

Screening og restriktioner

Vi bruger screening til at identificere muligheder og risici inden for ESG på tværs af vores investeringsunivers og til at implementere specifikke krav og ønsker fra vores kunder i mandater og produkter. Derudover bruger vi screening til at implementere Danske Bank-koncernens restriktioner inden for kontroversielle våben, termisk kul og tjæresand. Restriktionerne er baseret på koncernens bæredygtighedspositioner
Se restriktioner her

Rapportering og transparens

Vi har fokus på at være transparente omkring vores tilgang til bæredygtige investeringer og vores løbende arbejde og resultater med at styrke ESG-integrationen i vores investeringsprocesser og vores aktive ejerskab. Halvårligt publicerer vi en rapport for vores arbejde med aktivt ejerskab herunder dialoger med selskaber og vores stemmeafgivelser på generalforsamlinger. Se vores seneste rapport for aktivt ejerskab her. Læs vores seneste aktivt ejerskab historier her og se vores stemmeafgivelser her. Læs vores politik for bæredygtige investeringer her.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtige investeringer

Læs vores seneste årlige rapport om bæredygtige investeringer

Vil du læse mere, kan du finde vores arkiv her


Få mere information om vores produkter og løsninger