Med omkring 200 dedikerede medarbejdere og yderligere ressourcer i funktioner som operations, compliance og legal servicerer Danske Bank Asset Management kunder i Norden og resten af verden. Vores hovedkvarter er placeret i Danmark, men vi har også kontorer i Luxembourg, Tyskland, Sverige, Norge og Finland.

Vi har udviklet en bred vifte af relevante strategier og fonde på tværs af aktier, obligationer, balancerede porteføljer og alternative investeringer. Kvalitet og stabilitet er kerneværdier for os, når vi forvalter vores kunders midler, og vi tror på værdien i en tæt relation til hver enkelt kunde. Uanset størrelsen og kompleksiteten af kundens investeringsbehov, finder vi sammen den rette løsning.

I Danske Bank Asset Management fokuserer vi skarpt på de områder, hvor vi har ekspertisen til at skabe mest muligt værdi for vores kunder – herunder ikke mindst porteføljeløsninger samt udvalgte alternative investeringer og enkeltstrategier inden for blandt andet nordiske og europæiske aktier og obligationer. Ved investeringsområder uden for vores kernekompetencer samarbejder vi med udvalgte eksterne porteføljeforvalter, og vi tilbyder både aktivt og passivt forvaltede investeringsprodukter. 

Risikostyring udgør kernen i vores kapitalforvaltning, og vi anvender vores egen avancerede risikomodel udviklet gennem mere end 10 år. Her foretager vi blandt andet resampling af historiske afkastdata for at simulere de mest sandsynlige fremtidige porteføljeafkast og worst case-scenarier og undgå de forsimplede antagelser, der ofte kendetegner standardiserede risikomodeller.

I Danske Bank Asset Management stræber vi efter at være markedsledere inden for ansvarlige investeringer. Vi ser det som vores pligt både at levere konkurrencedygtige og ansvarlige afkast, og derfor er ansvarlighed en vigtig del af vores investeringsprocesser.