Om Danske Invest

Danske Invest er en af de største og ældste fondsforvaltere i Norden og tilbyder en bred vifte af kvalitetsfonde inden for både aktier, obligationer og balancerede porteføljer. Fondene bliver distribueret via Danske Bank og andre udvalgte distributører.

Med sin størrelse og historik er Danske Invest i stand til at udvælge nogle af de bedste porteføljeforvaltere til at forvalte fondenes investeringer – både i Norden og resten af verden og til konkurrencedygtige omkostninger. Fondsuniverset omfatter både indeksfonde og aktivt forvaltede fonde, og Danske Invest tilpasser løbende udbuddet af fonde, så investorerne til stadighed har adgang til relevante og attraktive fonde forvaltet af nogle af markedets dygtigste porteføljeforvaltere.

Danske Invest integrerer samtidig ansvarlighed, når de forvalter investorernes penge. ESG-faktorer udgør en del af det samlede beslutningsgrundlag, når porteføljeforvalterne udvælger investeringer, ligesom Danske Invest er i dialog med selskaberne i fondenes porteføljer for at påvirke dem til at integrere ansvarlighed i deres forretning og støtte en positiv udvikling og vækst i selskaberne. Overbevisningen er, at det samlet set er med til at sikre investorerne attraktive og mere stabile afkast på længere sigt og bidrager positivt til samfundet.

Læs mere på vores lokale sites:

Besøg dansk site

Besøg svensk site

Besøg norsk site

Besøg finsk site

Besøg tysk site

Besøg Lux site


Få mere information om vores produkter og løsninger