Hedgefonde udgør kernen i vores produktudbud inden for alternative investeringer. Vi betragter hedgefonde som en væsentlig aktivklasse, der kan øge risikodiversifikationen og robustheden i porteføljer og løfte det risikojusterede afkast.

Vi lancerede vores første rentehedgefond tilbage i 2004 og har siden opbygget en omfattende viden og erfaring på området. I dag omfatter vores univers af hedgefonde både fonde inden for renter, volatilitet, aktier og makroøkonomi.