Aktiehedgefond

Eastern Europe Absolute er en aktiehedgefond, der stræber efter at give et positivt afkast fra østeuropæiske aktier, uanset om aktiemarkedet stiger eller falder. Strategien kombinerer en lang position i en udvalgt portefølje af østeuropæiske aktier med en kort position i det brede østeuropæiske aktieindeks MSCI Emerging Europe. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 2-4 pct. over den risikofri rente, og volatiliteten forventes at ligge inden for 3-4 pct. med en beta tæt på 0.


Asset Management

Rentehedgefonde

Målet for strategien Fixed Income Strategies er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder i primært det skandinaviske rente

Læs mere

Asset Management

Absolutte Porteføljer

I vores absolutte porteføljer fastsætter vi en risikoramme for kundens investeringer ud fra kundens ønsker til afkast og risiko – og bestræber os på at levere det højst mulige absolutte afkast inden for denne risikoramme.

Læs mere

Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger