Eastern Europe Absolute er en aktiehedgefond, der stræber efter at give et positivt afkast fra østeuropæiske aktier, uanset om aktiemarkedet stiger eller falder. Strategien kombinerer en lang position i en udvalgt portefølje af østeuropæiske aktier med en kort position i det brede østeuropæiske aktieindeks MSCI Emerging Europe. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 2-4 pct. over den risikofri rente, og volatiliteten forventes at ligge inden for 3-4 pct. med en beta tæt på 0.