Rentehedgefonde

Målet for strategien Fixed Income Relative Value er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder på de europæiske rente- og obligationsmarkeder. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 5-7 pct. over den risikofri rente, og risikorammen er fastsat til en ugentligt VaR på 3 pct. (ved et 95 pct. konfidensniveau).

Målet for strategien Fixed Income Strategies er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder i primært det skandinaviske rente- og obligationsmarked, fx investeringer i forskellige rentespænd. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 3-5 pct. over den risikofri rente, og risikorammen er fastsat til 125 pct. af risikoen på en 10-årig dansk statsobligation målt på VaR.

Målet for strategien Mortgage Arbitrage er at generere et attraktivt absolut afkast via investeringer med udgangspunkt i danske realkreditobligationer. Grundlæggende stræber porteføljeteamet efter at udnytte løbende små skævheder i prisdannelsen på forskellige obligationer og renteprodukter som futures og swaps. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 3-5 pct. over den risikofri rente.


Asset Management

Absolutte porteføljer

Eastern Europe Absolute er en aktiehedgefond, der stræber efter at give et positivt afkast fra østeuropæiske aktier, uanset om aktiemarkedet stiger eller falder.

Læs mere

Asset Management

Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer.

Læs mere

Article - 25. January 2019

EuroHedge Fund winners

Award winning Danske Bank fund has outperformed the competition over the last decade.

Read more

Få mere information om vores produkter og løsninger