Målet for strategien Fixed Income Relative Value er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder på de europæiske rente- og obligationsmarkeder. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 5-7 pct. over den risikofri rente, og risikorammen er fastsat til en ugentligt VaR på 3 pct. (ved et 95 pct. konfidensniveau).

Målet for strategien Fixed Income Strategies er at generere et attraktivt absolut afkast via en række forskellige strategier, der investerer i interessante mønstre og skævheder i primært det skandinaviske rente- og obligationsmarked, fx investeringer i forskellige rentespænd. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 3-5 pct. over den risikofri rente, og risikorammen er fastsat til 125 pct. af risikoen på en 10-årig dansk statsobligation målt på VaR.

Målet for strategien Mortgage Arbitrage er at generere et attraktivt absolut afkast via investeringer med udgangspunkt i danske realkreditobligationer. Grundlæggende stræber porteføljeteamet efter at udnytte løbende små skævheder i prisdannelsen på forskellige obligationer og renteprodukter som futures og swaps. Fondens afkastmål er et årligt afkast på 3-5 pct. over den risikofri rente.