Vi fokuserer skarpt på de områder, hvor vi har ekspertisen til at skabe mest muligt værdi for vores kunder – herunder ikke mindst enkeltstrategier inden for nordiske og europæiske aktier og obligationer, men også andre udvalgte investeringsområder som fx østeuropæiske aktier, emerging markets-obligationer i hård valuta og globale indeksobligationer.

Fokus på ESG-faktorer udgør en fast integreret del af investeringsprocesserne i alle vores enkeltstrategier, men derudover tilbyder vi udvalgte strategier med yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed - fx inden for europæiske virksomhedsobligationer.