Emerging markets-obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for emerging markets-obligationer i hård valuta investerer hovedsageligt i statsobligationer, men indeholder også virksomhedsobligationer, dog primært udstedt af virksomheder der er 100 pct. statsejede, eller hvor staten er majoritetsaktionær.

Det erfarne porteføljeteam består af både porteføljeforvaltere og økonomer, og når porteføljeteamet udvælger konkrete investeringer og fastsætter overvægte og undervægte i forhold til benchmark, er det blandt andet baseret på makroøkonomiske og kvantitative analyser og lande-risikomodeller. Porteføljeteamet bliver yderligere understøttet af vores interne team af makroanalytikere.


Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere

Asset Management

Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer.

Læs mere

Asset Management

Globale obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for globale indeksobligationer kan give beskyttelse mod inflation.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger