Europæiske aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt forvaltede strategier inden for europæiske aktier, forvaltet af hvert deres porteføljeteam. De tre porteføljeteams udgør en del af vores store team inden for europæiske og globale aktier, hvor der sker en løbende udveksling af viden, erfaring og investeringsideer på tværs af de forskellige strategier.

European Alpha

European Alpha består af en portefølje på 40-50 europæiske selskaber, og porteføljeteamets investeringsbeslutninger er blandt andet baseret på en dyb forståelse af de risikofaktorer, der kendetegner de enkelte aktier, og deres bidrag til den overordnede porteføljerisiko. Porteføljeteamet følger en bottom-up-strategi. 

European High Dividend

European High Dividend investerer i europæiske selskaber kendetegnet ved en kombination af høje udbyttebetalinger, høj lønsomhed og lav værdiansættelse. Porteføljen består typisk af omkring 35 selskaber, og målet er at levere et højere og mere stabilt afkast end aktiemarkedet generelt. Porteføljeteamet følger en bottom-up-strategi med fokus på virksomheder med solide forretningsmodeller og kompetente ledelser.

European Small Cap

European Small Cap investerer i små og mellemstore europæiske selskaber, der på investeringstidspunktet har en markedsværdi på under 5 mia. EUR. Porteføljen består af 35-45 selskaber, og porteføljeteamet følger en fundamental bottom-up-strategi, hvor kvalitet er en afgørende faktor ved udvælgelsen af de enkelte aktier.


Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere

Asset Management

Globale obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for globale indeksobligationer kan give beskyttelse mod inflation.

Læs mere

Asset Management

Emerging markets-obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for emerging markets-obligationer i hård valuta investerer hovedsageligt i statsobligationer, men indeholder også virksomhedsobligationer, dog primært udstedt af virksomheder der er 100 pct. statsejede, eller hvor staten er majoritetsaktionær.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger