Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer. Strategierne er aktivt forvaltede, baseret på en bottom-up-tilgang til udvælgelse af de enkelte værdipapirer og med fokus på blandt andet at identificere obligationer med potentiale for skift i risikopræmierne.

Europæiske investment grade-obligationer

Vores strategi inden for europæiske investment grade-obligationer investerer i virksomhedsobligationer udstedt i euro med en cirkulerende mængde på mindst 500 mio. EUR og en kreditrating mellem A+ og BBB-.

Europæiske high yield-obligationer

Vores strategi inden for europæiske high yield-obligationer investerer i en meget veldiversificeret portefølje af virksomhedsobligationer udstedt i euro fra omkring 100 forskellige udstedere.

Bæredygtige europæiske virksomhedsobligationer 

Vores strategi inden for bæredygtige europæiske virksomhedsobligationer fokuserer på obligationer udstedet af europæiske virksomheder med en tilstrækkelig bæredygtig profil. Obligationerne bliver udvalgt på baggrund af to hovedkriterier – dels en vurdering af hver enkelt selskabs bæredygtighed og en finansiel vurdering af selskabet som låntager. Porteføljen består af minimum 75 pct. investment grade-obligationer og op til 25 pct. high yield-obligationer.


Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere

Asset Management

Globale obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for globale indeksobligationer kan give beskyttelse mod inflation.

Læs mere

Asset Management

Emerging markets-obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for emerging markets-obligationer i hård valuta investerer hovedsageligt i statsobligationer, men indeholder også virksomhedsobligationer, dog primært udstedt af virksomheder der er 100 pct. statsejede, eller hvor staten er majoritetsaktionær.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger