Globale aktier

Vores globale aktiestrategi, Global Stockpicking, består af 30-40 selskaber, og porteføljeteamet følger en fundamental bottom-up-strategi uden restriktioner i forhold til sektorallokering og regional allokering. Kvalitet er en nøgleparameter i udvælgelsen af de enkelte aktier ud fra en overbevisning om, at kvalitetsselskaber på lang sigt skaber mere værdi for aktionærerne, hvilket giver sig udslag i et merafkast.

Porteføljeteamet udgør en del af vores store team inden for europæiske og globale aktier, hvor der sker en løbende udveksling af viden, erfaring og investeringsideer på tværs af de forskellige strategier.


Asset Management

Nordiske aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt forvaltede strategier i Danmark, Sverige, Norge og Finland, forvaltet af lokale porteføljeteams.

Læs mere

Asset Management

Europæiske aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt forvaltede strategier inden for europæiske aktier, forvaltet af hvert deres porteføljeteam.

Læs mere

Asset Management

Østeuropæiske aktier

Danske Bank Asset Management har mange års erfaring inden for østeuropæiske aktier, og vores specialiserede porteføljeteam inden for østeuropæiske aktier driver tre aktivt forvaltede strategier.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger