Globale obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for globale indeksobligationer kan give beskyttelse mod inflation. Porteføljeteamet investerer udelukkende i obligationer udstedt eller garanteret af OECD-lande, og udvælgelsen af de enkle obligationer er baseret på en dyb forståelse for markedet for indeksobligationer. Strategien omfatter en række understrategier med forskellige niveauer af varighed.

Det erfarne porteføljeteam bliver ledet af en porteføljeforvalter med mere end 20 års erfaringen inden for indeksobligationer, og porteføljeteamet bliver yderligere understøttet af vores interne team af makroanalytikere.


Asset Management

Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Læs mere

Asset Management

Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer.

Læs mere

Asset Management

Emerging markets-obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for emerging markets-obligationer i hård valuta investerer hovedsageligt i statsobligationer, men indeholder også virksomhedsobligationer, dog primært udstedt af virksomheder der er 100 pct. statsejede, eller hvor staten er majoritetsaktionær.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger