Nordiske obligationer

Nordiske obligationer er en af vores kernekompetencer i Danske Bank Asset Management. Vi har en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, der bliver forvaltet af porteføljeteams med lokal tilstedeværelse i de enkelte nordiske lande.

Danske obligationer

Hovedfokus i vores danske obligationsstrategier er realkreditobligationer, hvor vi har en ledende markedsposition. Vores porteføljeteam forvalter en bred vifte af aktivt forvaltede strategier, hvor nogle strategier navigerer efter afkastmål, mens andre strategier navigerer efter varighedsmål.

Svenske obligationer

Vi har to hovedstrategier inden for svenske obligationer; en pengemarkedsstrategi med lav varighed og en obligationsstrategi. Særligt dækkede obligationer og statsobligationer er hovedkomponenter i vores strategier, og vi forvalter også en strategi med svenske indeksobligationer.

Norske obligationer

Vi har to hovedstrategier inden for norske obligationer; en pengemarkedsstrategi med lav varighed og en obligationsstrategi. Vores norske porteføljeteam investerer i rentebærende værdipapirer udstedt eller garanteret af staten, kommuner, amter, virksomheder og finansielle institutioner.

Finske obligationer

Vi har to hovedstrategier inden for finske obligationer; en strategi med lav varighed og en bredere obligationsstrategi med fokus på absolut afkast. Vores finske porteføljeteam investerer i rentebærende værdipapirer udstedt i euro af virksomheder, finansielle institutioner, kommuner og stater. Geografisk har vi naturligvis primært fokus på Finland, men vores investeringsunivers omfatter hele Europa.

Nordiske virksomhedsobligationer

Vores strategi inden for nordiske virksomhedsobligationer fokuserer på obligationer fra nordiske udstedere og kombinerer investment grade og high yield i porteføljen. Vi har fokus på risikodiversifikation, og målsætningen er at levere et merafkast via aktiv udvælgelse af de enkelte obligationer.


Asset Management

Europæiske obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier inden for europæiske obligationer, forvaltet af porteføljeforvaltere fra vores store team inden for kreditobligationer.

Læs mere

Asset Management

Globale obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for globale indeksobligationer kan give beskyttelse mod inflation.

Læs mere

Asset Management

Emerging markets-obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt forvaltede strategi inden for emerging markets-obligationer i hård valuta investerer hovedsageligt i statsobligationer, men indeholder også virksomhedsobligationer, dog primært udstedt af virksomheder der er 100 pct. statsejede, eller hvor staten er majoritetsaktionær.

Læs mere

Få mere information om vores produkter og løsninger