Vores grundholdning er, at vi som kapitalforvaltere kan generere et merafkast via strategisk og taktisk allokering i vores balancerede fonde, og denne løbende allokering er baseret på fundamentale analyser af makroøkonomien og de finansielle markeder. Vi anvender kvantitative modeller til at guide os, men alle investeringsbeslutninger er kvalitative, truffet af vores rutinerede strategiteam. 

I vores balancerede fonde kombinerer vi investeringskomponenter med aktiv og passiv forvaltning ud fra en grundig vurdering af, hvor aktive forvaltere kan skabe et merafkast, ligesom vi anvender komponenter fra både interne og eksterne forvaltere. Vores overbevisning er, at det i sidste ender sikrer de højeste risikojusterede afkast. 

Besøg vores lokale sider for at læse mere: 

Besøg dansk side

Besøg svensk side

Besøg norsk side

Besøg finsk side

Besøg tysk side

Besøg Lux side