Vi har en lang og veldokumenteret track record inden for porteføljeløsninger til institutionelle kunder, og afhængig af den enkelte kundes ønsker og behov tilbyder vi to overordnede kategorier af porteføljeløsninger:

I vores absolutte porteføljer fastsætter vi en risikoramme for kundens investeringer ud fra kundens ønsker til afkast og risiko – og bestræber os på at levere det højest mulige absolutte afkast inden for denne risikoramme.

I vores benchmark-porteføljer har kunden valgt et benchmark for sine investeringer – og vi bestræber os på at levere et merafkast i forhold til dette benchmark.

Begge kategorier af porteføljeløsninger er baseret på den samme, systematiske investeringsproces, der sikrer en stærk, løbende aktivallokering. Målsætningen er at skabe værdi for kunderne via både strategisk og taktisk aktivallokering, og vi kombinerer investeringskomponenter med aktiv og passiv forvaltning ud fra en grundig vurdering af, hvor aktive forvaltere kan skabe et merafkast.

Generelt arbejder vi ud fra den filosofi, at hvis man som investor har styr på sin risiko, har man også styr på sit langsigtede afkast. Derfor er skarp risikostyring også en central del af vores porteføljeløsninger. Vores porteføljeforvaltere arbejder tæt sammen med vores team af risikoanalytikere for at sikre robuste porteføljer med bedst mulig risikodiversifikation, og i den proces anvender vi vores egen avancerede in-house risikomodel, som vi har udviklet gennem mere end 10 år.