Økonomiske nyheder

Danske Bank tilbyder via Danske Analyse et stort udvalg af økonomiske og finansielle nyheder om og analyser af den makroøkonomiske udvikling og trends på de finansielle markeder.

Flere finansielle nyheder og analyser fra Danske Markets
Danske Analyses hjemmeside kan du se et udsnit af publikationer og notater. Et større udvalg af publikationer findes på Danske Markets' passwordbeskyttede hjemmeside, der er forbeholdt Danske Bank-koncernens store erhvervskunder og institutionelle kunder. Disse publikationer omfatter kvantitativ analyse, kreditrisikoanalyse samt markeds- og finansielle strategier. Kontakt din erhvervskunderådgiver i Danske Bank, hvis du ønsker adgang til denne hjemmeside. Dette er nogle af publikationerne fra Danske Analyse.

Publikationer Udgives Beskrivelse
Ugefokus Hver fredag Generel økonomisk update og kommentarer til den kommende uge
Økonomisk kalender Hver fredag Ugens vigtigste økonomiske begivenheder og data med prognoser
Nordisk Økonomi Hvert kvartal​ Bank Markets' syn på den økonomiske udvikling i de nordiske lande​
Det Globale Billede Tre gange om året Scenariebaseret analyse af perspektiver og risici for den globale økonomi 
Temaartikler Ad hoc Temaartikler om vigtigste økonomiske begivenheder og data

Vigtigt at vide om ansvar
Publikationerne er alene til orientering. De er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller indgå kontrakter om finansielle instrumenter. Publikationernes informationer, beregninger, skøn og vurderinger træder ikke i stedet for læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet er korrekt og retvisende, men vi påtager os ikke noget ansvar for publikationernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig heller ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationerne.

Vores position
Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken og dens datterselskaber kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationerne. Virksomheden kan bestille yderligere og/eller opdateret information hos Danske Bank.

Vil du vide mere?

Bliv kunde
Se, hvad Danske Bank kan tilbyde den store erhvervskunde som finansiel og strategisk sparringpartner.

Bliv kunde
Få information om Danske Bank
Læs bl.a. om vores vision, mission og værdier.

Besøg banken her
Kontakt
45 14 00 00

Find hjælp


Åbningstider
Blanketter Teknisk support
Sikkerhed

Kundeservice 

Chat me​d os

​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt os


Ring til os Ris, ros og klager Bliv kundeErhverv DirekteForeninger
Book møde

Find nærmeste afdeling og døgnboks


Søg på by eller postnr.

Søg

Find finanscenter
  
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​