Cash Flow Forecasting til Business Online

Forudsé din fremtidige likviditet

Mange af vores kunder blandt de mellemstore eller større virksomheder beregner deres fremtidige likviditet I et regneark. Hvis du er en af dem, har vi med Cash Flow Forecasting-modulet til Business Online en løsning, der kan gøre det nemmere og enklere for dig at beregne virksomhedens fremtidige likviditet.

Enkelt alternativ til hjemmestrikkede løsninger

Modulet er et enkelt alternativ til dem, der i dag anvender eksterne systemer til beregningerne af likviditeten. Med Cash Flow Forecasting kan du:

- etablere et eller flere cash flow forecasts efter behov
- selv vælge struktur og detaljeringsgrad
- individuelt tilpasse frekvens af beregningerne
- inkludere udenlandske konti og valutaer
- få rapporter med grafisk fremstilling af resultater
- bruge eksisterende brugeradgange i Business Online