P27: Nemmere betalinger i Norden

I de nordiske lande er der i dag ni forskellige clearing-systemer, utidssvarende betalingsplatforme og en række betalingsløsninger, der overlapper hinanden. Du kan derfor opleve forhindringer og kompleksitet, når du gør forretninger på tværs af Norden – og du kan være nødt til at sætte betalingerne forskelligt op, alt efter kravene på det enkelte marked.

Når P27 – den nye betalingsplatform i Norden – bliver en realitet, får du enklere, hurtigere og sikrere betalinger. Du vil opleve markant mindre kompleksitet end i dag, da du fremover vil kunne bruge ét standardformat til alle din virksomheds betalinger i Norden, både indenlandske og udenlandske.

Til at starte med vil P27 understøtte betalinger i DKK, SEK og EUR, men platformen er bygget til betalinger i andre valutaer i fremtiden.

Want to read this in English?

Du får enklere, hurtigere og sikrere betalinger

 • Enklere – ét og samme betalingsformat på tværs af Norden, ISO20022 XML
 • Hurtigere – betalinger i realtid i DKK, SEK og EUR
 • Sikrere – reduceret finansiel og operationel risiko som følge af standardformatet og forbedrede processer

Lad os hjælpe dig med overgangen til P27

Vi hjælper dig gerne med at få en nem overgang til P27. Første skridt er at gøre virksomheden klar til det nye standardformat.

Kontakt din Cash Manager for at have en dialog om, hvordan du kan forberede virksomheden og sikre en nem overgang i god tid.

P27 giver dig mange fordele på betalingsområdetMindre kompleksitet med ét standardformat

Det bliver nemmere at håndtere virksomhedens betalinger på tværs af de nordiske lande og valutaer, da du kan bruge ét og samme standardformat, ISO 20022 XML.Enklere at foretage og afstemme betalinger

Størstedelen af de eksisterende betalingsløsninger bliver erstattet af to nordiske løsninger. De indeholder en række funktioner, du kan vælge til efter behov.Straksbetalinger på tværs af grænser

Med forbedrede tidsfrister og hurtigere processer kan du foretage straksbetalinger på tværs af grænser, når det passer dig.Bedre muligheder for at tilføje en reference

Du får bedre muligheder for at tilføje en reference med information om betalingen. På den måde bliver det nemmere at identificere og afstemme betalinger.Mindre finansiel og operationel risiko

Formatet og processen er den samme på tværs af lande og banker, og det reducerer den finansielle og operationelle risiko – ikke kun i din virksomhed, men også hos modparterne.

Hvad kan jeg gøre nu for at sikre, at min virksomhed bliver klar til P27?

På kort sigt fører P27 ikke til store ændringer i Danmark, men du kan komme godt på vej ved at tage en dialog med din EPR-udbyder. Vi anbefaler generelt, at du skifter betalingsformat til ISO 20022 XML, så du i fremtiden kan få fuldt udbytte af mulighederne for enklere betalinger og for at tilføje information om betalinger.

De fleste ERP-systemer understøtter allerede det nye format. Vi anbefaler, at du rækker ud til din ERP-udbyder for at sikre, at deres system kan håndtere det nye format i forbindelse med betalinger, lønudbetaling, rapportering og fakturaovervågning. Vi opfordrer dig også til at kontakte virksomhedens Cash Manager for at have en dialog om, hvordan du kan forberede virksomheden og sikre en nem overgang i god tid.


Hvad betyder P27 for virksomhedens selskaber og betalinger i Sverige?

Hvis virksomheden har svenske datterselskaber eller foretager betalinger i SEK i Sverige, skal du sikre, at de svenske selskabers ERP-udbyder understøtter betalinger i det nye format ISO 20022 XML. Hvis virksomheden eller datterselskaberne kommunikerer direkte med Bankgirot, skal du sikre, at kommunikationen videresendes til virksomhedens bank, da muligheden for direkte filkommunikation med Bankgirot ophører.

Hvis virksomheden har datterselskaber i Sverige, kan du læse mere om, hvad du skal gøre, i “Spørgsmål og svar” herunder.

Ændringer på betalingsområdet

Hør eksperter fra Danske Bank forklare, hvad P27 er og hvad ændringerne betyder for dig som kunde.

7e354f49-00090249-5e0aa14b


Spørgsmål og svar om P27

 • Hvad er P27?
  P27 er en ny betalingsinfrastruktur, som vil gøre det muligt at foretage betalinger i realtid inden for og imellem de enkelte lande i Norden – med standardiserede regler og processer og ét fælles betalingsformat.

  Hvorfor har bankerne indledt et samarbejde om forbedringer på betalingsområdet?
  De nuværende betalingsinfrastrukturer i Norden er forældede. Derfor har det stor værdi, at en række banker er gået sammen om at udvikle en ny infrastruktur i Norden – både for kunderne og samfundet som en helhed. Samtidig er der i markedet en forventning om standardisering, forenkling og forbedring af betalinger på tværs af de nordiske lande. Mange af Danske Banks kunder er nordiske eller globale virksomheder, og de vil få mange fordele af standardiseringen af betalingsformatet og processerne.
 • Hvad er idéen med P27 – hvordan vil P27 gøre det nemmere at foretage betalinger?
  Den nye betalingsinfrastruktur vil gøre det nemmere, hurtigere og sikrere at foretage og modtage betalinger i de nordiske lande ved hjælp ét fælles betalingsformat og én samlet clearing-platform.
 • Hvem står bag P27?
  Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken og OP Financial Group har sammen investeret i virksomheden P27 Nordic Payments, og de ejer P27 i fællesskab for at samarbejde om at udvikle en nordisk betalingsinfrastruktur.
 • Skal vi gøre noget anderledes end i dag som følge af P27?
  Formålet med P27 er at skabe en fælles og fremtidssikret infrastruktur for betalinger på tværs af Norden. Det medfører nogen ændringer for virksomheder, der bruger filkommunikation, fx nye filformater og forbedrede tidsfrister. Vi anbefaler, at man som virksomhed allerede nu begynder at forberede sig på overgangen til det nye standardformat for betalinger, ISO20022 XML, og vi er selvfølgelig klar til at hjælpe i den forbindelse.
 • Hvordan kan jeg sikre, at min virksomheds økonomisystem kan håndtere det nye ISO 20022 XML-format?
  Vi anbefaler, at du kontakter din ERP-udbyder for at sikre, at udbyderen understøtter det nye format. Mange udbydere kender allerede formatet, da det er standardformatet for SEPA-betalinger. Med det nye format kan du tilføje mere information til dine betalinger, og det gør afstemningen nemmere. Samtidig reducerer muligheden for at tilføje mere information behovet for papirbaseret advisering. I dag kan de lokale formater ikke bruges på tværs af lande, men med det nye ISO 20022 XML-format får du et nyt og tidssvarende filformat, der kan bruges til alle betalinger i og imellem de nordiske lande.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min virksomhed har datterselskaber eller betalinger i SEK i Sverige?

  Sørg for, at virksomhedens datterselskaber er forberedt og kan håndtere det nye ISO 20022 XML-filformat, så de får mest muligt ud af fordelene ved P27. Hvis virksomheden eller datterselskaberne kommunikerer direkte med Bankgirot skal du sikre, at kommunikationen videresendes til virksomhedens bank, da muligheden for direkte filkommunikation med Bankgirot ophører.

  Flere oplysninger om P27’s betydning for betalinger i SEK:

  Du kan stadig bruge BG-numre

  • Bankgiro-numre vil fortsat fungere som alias
  • Et nyt alias-register gør dig i stand til at se, hvem der ejer alias

  OCR vil fortsat kunne bruges som “Creditor Reference Information”

  •  I kombination med det tilsvarende alias

  Det vil stadig være muligt at foretage bogføring på samme tid for lønudbetalinger

  •  Hvis de er markeret korrekt i det nye format

  Fakturaovervågning vil ikke længere være en mulighed

  • Denne funktion understøttes dog af mange ERP-systemer i dag

  Det vil fortsat være muligt at ændre kontonummeret bag ved Bankgiro-nummeret

  • Det vil fortsat være muligt at beholde virksomhedens BG-nummer (alias i P27) og tilknytte det en anden konto

  Det vil fortsat være muligt at føje fakturaoplysninger til betalinger

  • Hvis du bruger ERI, vil det være muligt at angive både fakturaer (CINV) og kreditnotaer (CREN) for betalinger
  • Uden ERI vil det kun muligt at angive fakturaer (CINV)
 • Hvornår implementeres P27 i Danmark?
  P27 og bankerne implementerer batch-betaliner i DKK i løbet af 2022. De første transaktioner forventes at gennemføres via den nye P27-infrastruktur i andet kvartal af 2022, og derefter vil der ske en gradvis udrulning, hvor de resterende banker kan tilslutte sig P27.
 • Hvad er forbindelsen mellem P27 og Mastercard?
  P27 er virksomheden bag den nye betalingsinfrastruktur. Mastercard er leverandør til P27 og bygger og stiller den tekniske platform til rådighed.

Få mere at vide på P27’s hjemmeside

Læs mere

Brug for at tale med os om P27?

Du er velkommen til at kontakte din Cash Manager for at have en dialog om P27, og hvad det betyder for din virksomhed.