P27: Nemmere betalinger i Norden

I de nordiske lande er der i dag ni forskellige clearing-systemer, utidssvarende betalingsplatforme og en række betalingsløsninger, der overlapper hinanden. Du kan derfor opleve forhindringer og kompleksitet, når du gør forretninger på tværs af Norden – og du kan være nødt til at sætte betalingerne forskelligt op, alt efter kravene på det enkelte marked.

Når P27 – den nye betalingsplatform i Norden – bliver en realitet, får du enklere, hurtigere og sikrere betalinger. Du vil opleve markant mindre kompleksitet end i dag, da du fremover vil kunne bruge ét standardformat til alle din virksomheds betalinger i Norden, både indenlandske og udenlandske.

Til at starte med vil P27 understøtte betalinger i DKK, SEK og EUR, men platformen er bygget til betalinger i andre valutaer i fremtiden.

P27 Nordic Payments Platform er stadig i en tidlig fase af etablering og afventer de endelige juridiske godkendelser fra relevante myndigheder.

Want to read this in English?

Du får enklere, hurtigere og sikrere betalinger

  • Enklere – ét og samme betalingsformat på tværs af Norden, ISO20022 XML
  • Hurtigere – betalinger i realtid i DKK, SEK og EUR
  • Sikrere – reduceret finansiel og operationel risiko som følge af standardformatet og forbedrede processer

Lad os hjælpe dig med overgangen til P27

Vi hjælper dig gerne med at få en nem overgang til P27. Første skridt er at gøre virksomheden klar til det nye standardformat.

Kontakt din Cash Manager for at have en dialog om, hvordan du kan forberede virksomheden og sikre en nem overgang i god tid.

P27 giver dig mange fordele på betalingsområdetMindre kompleksitet med ét standardformat

Det bliver nemmere at håndtere virksomhedens betalinger på tværs af de nordiske lande og valutaer, da du kan bruge ét og samme standardformat, ISO 20022 XML.Enklere at foretage og afstemme betalinger

Størstedelen af de eksisterende betalingsløsninger bliver erstattet af to nordiske løsninger. De indeholder en række funktioner, du kan vælge til efter behov.Straksbetalinger på tværs af grænser

Med forbedrede tidsfrister og hurtigere processer kan du foretage straksbetalinger på tværs af grænser, når det passer dig.Bedre muligheder for at tilføje en reference

Du får bedre muligheder for at tilføje en reference med information om betalingen. På den måde bliver det nemmere at identificere og afstemme betalinger.Mindre finansiel og operationel risiko

Formatet og processen er den samme på tværs af lande og banker, og det reducerer den finansielle og operationelle risiko – ikke kun i din virksomhed, men også hos modparterne.

Foretager din virksomhed svenske indenlandske betalinger via filer?

Overgangen til ISO 20022 XML formatet for svenske betalingsfiler er i fuld gang. Se hvordan du er omfattet af denne ændring, samt hvordan du ændrer og validerer dine betalingsfiler.

Læs mere

Hvad er fordelene ved det standardiserede format ISO 20022 XML?

Mange virksomheder med aktiviteter på flere markeder oplever udfordringer med simple ting som håndtering of indkommende og udgående betalinger. Hvert marked har sine egne betalingstyper med forskellige oplysninger, og filformaterne varierer mellem landene. Det gør det svært at opnå en harmoniseret betalingsproces på tværs af markeder. 

Ved at skifte til ISO 20022 XML-formatet opnår du en række fordele, og du vil kunne forenkle jeres betalingsprocesser og reducere det manuelle arbejde – hvilket gør det daglige arbejde nemmere.   

Se videoen og få mere at vide om fordelene ved formatet, og hvad du bør overveje i forbindelse med overgangen til det.

29d04f72-00090249-a09f11b1

 

Hvad kan jeg gøre nu for at sikre, at min virksomhed bliver klar til P27?

På kort sigt fører P27 ikke til store ændringer i Danmark, men du kan komme godt på vej ved at tage en dialog med din EPR-udbyder. Vi anbefaler generelt, at du skifter betalingsformat til ISO 20022 XML, så du i fremtiden kan få fuldt udbytte af mulighederne for enklere betalinger og for at tilføje information om betalinger.

De fleste ERP-systemer understøtter allerede det nye format. Vi anbefaler, at du rækker ud til din ERP-udbyder for at sikre, at deres system kan håndtere det nye format i forbindelse med betalinger, lønudbetaling, rapportering og fakturaovervågning. Vi opfordrer dig også til at kontakte virksomhedens Cash Manager for at have en dialog om, hvordan du kan forberede virksomheden og sikre en nem overgang i god tid.

Læs mere om ISO 20022 XML og få adgang til vores implementeringsmanualer


Hvad betyder P27 for virksomhedens selskaber og betalinger i Sverige?

Hvis virksomheden har svenske datterselskaber eller foretager betalinger i SEK i Sverige, skal du sikre, at de svenske selskabers ERP-udbyder understøtter betalinger i det nye format ISO 20022 XML. Hvis virksomheden eller datterselskaberne kommunikerer direkte med Bankgirot, skal du sikre, at kommunikationen videresendes til virksomhedens bank, da muligheden for direkte filkommunikation med Bankgirot ophører.

Hvis virksomheden har datterselskaber i Sverige, kan du læse mere om, hvad du skal gøre, i “Spørgsmål og svar” herunder.

Ændringer på betalingsområdet

Hør eksperter fra Danske Bank forklare, hvad P27 er og hvad ændringerne betyder for dig som kunde.

7e354f49-00090249-5e0aa14b

Spørgsmål og svar om P27

Få mere at vide på P27’s hjemmeside

Læs mere

Brug for at tale med os om P27?

Du er velkommen til at kontakte din Cash Manager for at have en dialog om P27, og hvad det betyder for din virksomhed.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.