SKATTEMÆSSIGT HJEMSTED OG ENHEDENS EGENERKLÆRING

I henhold til lovgivningen om udveksling af finansielle kontooplysninger i forbindelse med skattesager (FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og CRS/DAC2 (fælles indberetningsstandard) skal bankerne indhente oplysninger om kundernes skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnummer (del 1). Desuden skal en virksomhed (herefter Enhed) også klassificeres (del 2) i henhold til definitionerne i disse regler.

Det er obligatorisk for nye kunder at udfylde dette skema. Eksisterende kunder, der bliver bedt om at udfylde skemaet, men undlader dette, bliver muligvis indberettet.

Rådfør dig med din skatterådgiver, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder skemaet.

Oplysninger om kontohaver

Del 1 – Skattemæssigt hjemsted

Enhedens skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnr.

Del 2 – Enhedens klassifikation

Enheden skal klassificeres. Der kan kun vælges én mulighed. Markér det relevante felt i et af de tre afsnit: 2a-2c. Du kan finde forklaringer af begreber i brevet og ved at klikke på nedenstående spørgsmålstegn. Læs dem grundigt, inden det relevante felt markeres.

Venligst udfyld et af ovenstående felter
Venligst udfyld et af ovenstående felter
Venligst udfyld et af ovenstående felter

Del 3 – Kontrollerende Personer

Udfyldes kun, hvis Enheden er i) en Passiv ikke-finansiel enhed eller ii) en Investeringsenhed i en Ikke-CRS-deltagende jurisdiktion forvaltet af et andet Finansielt institut

Amerikansk statsborgerskab/skattemæssigt hjemsted

Den Kontrollerende Person er (enten) amerikansk statsborger eller har på anden måde skattemæssigt hjemsted i USA.

Kontrollerende Person i sin egenskab af:

Del 4 – Bekræftelse

Venligst udfyld ovenstående felt
Filen/filerna överstiger gränsen för vad som är tillåtet.
Ta bort
Send Når du klikker på “Send”, accepterer du, at oplysningerne sendes til Danske Bank