• Samlet konto til alle virksomhedens rejseudgifter
  • Kombineres med andre kortløsninger 
  • Ulykkesforsikring, der dækker rejsende medarbejdere

Bestil dit Mastercard
– eller ring til os på 45 14 00 00.

Mastercard Corporate Rejsekonto kan give din virksomhed bedre overblik, større fleksibilitet og lettere administration i forbindelse med rejseaktiviteter. Rejsekontoen kan kun fås som et tillæg til en Mastercard Corporate Card-løsning, og den samler alle rejseudgifter på én konto. Samtidig giver kontoen mulighed for længere kredittid.

 

Der oprettes en rejsekonto med alle relevante medarbejderprofiler. Hver gang en medarbejder bestiller en rejse, faktureres rejsen via rejsekontoen. Hver måned modtager du en samlet rejsekontofaktura fra Danske Bank. Fakturaen kan tilpasses efter dine ønsker, så du får det bedst mulige overblik.

Mastercard Corporate Rejsekonto inkluderer også en ulykkesforsikring, som dækker rejsende medarbejdere med et Mastercard Corporate Card. Den supplerer de øvrige forsikringer, der er tilknyttet medarbejderens Mastercard Corporate Card.