Del

Forretningsplanen er fundamentet for et godt ejerskifte

Inden at du som virksomhedsejer begynder at overveje et ejerskifte, så skal fundamentet være på plads – og et godt fundament starter i de fleste tilfælde med en god, solid forretningsplan. Men er du i tvivl om, hvad sådan en helt konkret skal indeholde? Vi har spurgt vores specialister i Danske Bank, som kommer med fem konkrete spørgsmål, du skal svare på i din forretningsplan.

Forretningsplanen er essentiel, når det gælder om at vurdere en virksomheds værdi både på den korte og lange bane. Derfor er det også vigtigst – både for dem, der ejer en virksomhed, der skal sælges, og for dem, som overvejer at købe en virksomhed – at tage udgangspunkt i den, inden et eventuelt ejerskifte, da den typisk ender med at blive beslutningsgrundlaget for, om et ejerskifte overhovedet skal finde sted.

Vi har spurgt Nordic Head of Corporate Analytics Poul Friis Jensen og Senior Finansrådgiver Karsten Hassenkam Jensen i Danske Bank, hvad de kigger efter, når de ser en forretningsplan. De fremhæver, at en forretningsplan skal indeholde både et forretningsmæssigt og et finansielt overblik samt en vision og strategi for virksomheden. Med udgangspunkt i det, kommer de her med fem konkrete spørgsmål, som en virksomhedsejer skal stille sig selv, når forretningsplanen skal forberedes med henblik på et eventuelt ejerskifte.

Fem spørgsmål til forretningsplanen

  1. Hvordan skaber din virksomhed værdi?
  2. Hvilke risici findes der i din forretning?
  3. Hvordan er dit cash flow?
  4. Hvordan ser ejerstrukturen ud?
  5. Har du styr på kapital- og finansieringsstrukturen? 
Hvordan skaber din virksomhed værdi?
Først og fremmest skal man i forretningsplanen kunne vise, hvor det er, at du som virksomhed skaber værdi. Et godt råd er at skabe transparens. Hvilke konkrete målsætninger har virksomheden, og hvordan måler du og rapporterer på dem. Noget af det som kan skabe allermest værdi for en potentiel køber er, hvis virksomheden er transparent, og at der foreligger dokumentation for, hvor det er, at virksomheden skaber værdi. Hvis man derimod opdager noget i virksomheden, som ikke skaber værdi, men som tværtimod kan betegnes som en ’destroyer’, så skal man gøre noget ved i god tid, inden man går i gang med et ejerskifte.

Hvilke risici findes der i din forretning?
Det er altid vigtigt at vurdere risikoen i din virksomhed. Hvor er der risiko for, at din indtjening kan blive påvirket? Har du for eksempel kun én stor kunde, som står for hovedparten af din indtjening? Det er i så fald en risiko. Når du skal forsøge at beskrive den forretningsmæssige risiko, skal du finde de rigtige målepunkter i din virksomhed, således at du på kvalificeret vis forsøge at vurdere de eventuelle risici, der ligger i virksomhedens forretning. 

Hvordan er dit cash flow?
Hvad er det for et cash flow, som bliver skabt i virksomheden? Det er vigtigt at have et konkret overblik over virksomhedens ind- og udbetalinger – det handler igen om at skabe transparens. For eksempel kan en virksomheds cash flow se fornuftig ud på papiret, men hvis der ikke har været foretaget nogen væsentlige investeringer i de sidste mange år, så kan dette give et skævt billede.

Hvordan ser ejerstrukturen ud?
Du skal naturligvis kunne beskrive, hvordan ejerstrukturen i virksomheden ser ud. Men endnu vigtige er det, at man rent faktisk har den rigtige ejerstruktur på plads inden et eventuelt ejerskifte – og hellere i så god tid som muligt. Ejerstrukturen kan blandt andet påvirke de skattemæssige forhold væsentligt. Køber skal undgå en struktur, der kan medføre en uhensigtsmæssig beskatning, mens du som sælger, bør være opmærksom på, at ejerstrukturen kan have en række væsentlige skattemæssige implikationer, når virksomheden bliver solgt.

Har du styr på kapital- og finansieringsstrukturen?
Hvordan ser kapitalstrukturen ud, og hvordan er virksomheden finansieret? Det er vigtigt, at du tilrettelægger kapitalstrukturen, så du får det optimale råderum. Du skal altså sikre, at der også efter et eventuelt ejerskifte er likviditet til at fortsætte virksomhedens udvikling samt betale renter og afdrag til de långivere, der har lånefinansieret dele af købesummen. Du skal også kunne betale afkast til eventuelle investorer.

”Kan du opbygge en forretningsplan, som har styr på alle disse forbehold, så er der meget større chancer for at sikre et vellykket køb eller salg af virksomhed,” konkluderer Poul Friis Jensen og Karsten Hassenkam Jensen. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.