Del

Atlas Timber

Den danske eksportvirksomhed Atlas Timber er afhængig af bankgarantier for at sikre sine handler med Fjernøsten.

I fugleflugtslinje er der omtrent 8000 kilometer fra Atlas Timber & Hardwoods hovedkontor i Rødovre til Kina, som er den lille virksomheds største eksportmarked. På den afstand kan det være svært at kende sin kunde og vide, om de har råd – og villighed – til at betale for de varer, der bliver bestilt. Derfor er banker og mere specifikt deres løsninger til international handel helt afgørende for, at Atlas Timber kan være en succes. Det forklarer direktør Carsten Tolderlund.

”Man kan ikke foretage de forretninger, vi laver, uden at have en bank, der handler remburser. Det er hele basis for forretningen. En kontrakt er mest et vejledende stykke papir, som man bruger til at få en bankgaranti med. Man skal ikke tro, at det er noget, man kan føre en retssag på i Asien. Bankgarantien er det vigtigste. Man har ikke ret store chancer for at komme efter virksomheden i retssystemet. Det kan slet ikke betale sig,” siger Carsten Tolderlund.

Derfor er langt størstedelen af Atlas Timbers omsætning sikret via bankproduktet remburser. En remburs er en bankgaranti mellem to banker, der sikrer, at eksportøren får betaling for sine varer. For en eksportvirksomhed betyder det, at ens egen bank laver en aftale med købers bank, så man er sikker på at få betaling for sine varer.

Personlig kontakt nødvendig

En sådan remburs er dog naturligvis først relevant, når man har fundet en kunde og lavet en aftale. Når man skal sælge til virksomheder i udlandet, er det Atlas Timber-direktørens råd, at man sørger for på den ene eller anden måde at have sine egne folk på stedet.

”Jeg vil råde folk til at have en agent i det land, man starter op i. Eller være repræsenteret i det på anden måde. Man kan planlægge meget hjemmefra, men det bliver aldrig helt, som man tror, så man er nødt til at have en mand på stedet,” siger Carsten Tolderlund.

Atlas Timber leverer sin omsætning på et trecifret millionbeløb med bare fire ihærdige medarbejdere i Danmark, en enkelt i Tyskland og omkring 15 provisionslønnede agenter rundt om i verden.

Stormene, der var ved at vælte Atlas

At virksomheden i dag er en dansk erhvervssucces, er ikke resultatet af medvind hele vejen. Tværtimod. Virksomheden blev stiftet i 1999, og mod slutningen af året var voldsomme storme ved at tage livet af virksomheden.

Orkanen i Danmark den 3. december 1999 dræbte syv personer, og mod slutningen af måneden ramte store storme Frankrig, Schweiz og Tyskland og dræbte mere end 100 mennesker. Og det gik også ud over skovene. Til sammen væltede stormene mere end 100 millioner kubikmeter træ, som derefter på en gang kom ud på de globale træmarkeder.

”Det slog bunden ud af markedet lige efter, at vi startede virksomheden. Det var hårdt, og de første par år var det vanskeligt at indtjene sin egen løn. Det var svært at forklare skovejerne, at priserne blev ved med at falde over en længere årrække,” forklarer Carsten Tolderlund, der som handelsagent mellem skovejerne og de købende møbelproducenter og savværker skulle få en næsten umulig ligning til at gå op.

Men drevet af blandt andet den økonomiske vækst i Kina og det deraf følgende behov for blandt andet møbler, nye gulve og tømmer til byggeriet overlevede Atlas Timber, og virksomheden eksporterer nu mere end 1000 containere træ om året, hvoraf størstedelen går til Asien. I 2016 blev virksomhedens vækst belønnet ved at blive kåret som Børsen Gazelle.

Djævlen ligger i detaljen

Hvis man har lyst til at efterligne Atlas Timbers eksportdrevne succes, skal man blandt andet være skarp på noget af det, de færreste starter virksomheder for at bruge tid på: Papirarbejde. For en enkelt handel indebærer, at man skal præsentere 7-8 dokumenter på i alt mellem 30-100 sider. Og det er man nødt til at tage alvorligt, forklarer direktøren.

”Man er nødt til at sætte sig ordentligt ind i, hvad kravene er til importpapirer i det enkelte land. Det er tit små ting, der kan ødelægge eller forsinke en hel handel. Hvis der er bare én stavefejl i dokumenterne, kan den modtagende bank i princippet afvise betalingen eller varerne kan blive afvist i tolden i det pågældende land. Derfor er det meget, meget vigtigt at kende til dokumentgang og importprocedurerne i det land, man sælger til, og at have gode processer i sin virksomhed,” siger Carsten Tolderlund.

Det indebærer både de digitale og fysiske processer. Digitalt har Atlas Timber stor glæde af Trade Finance-modulet til Danske Banks professionelle erhvervsnetbank Business Online. Med det modul har virksomheden et overblik over sine remburser og kan uden videre overføre dem til egne systemer.

”Vi bruger Business Online hver dag. Vi får remburserne ind der hver dag, hvor vi kan kopiere dem direkte til vores systemer og undgå stavefejl. Det er en stor fordel,” siger Carsten Tolderlund.

Men selv i 2016 kan det hele ikke klares digitalt. Således kører Carsten eller en af de andre medarbejdere næsten dagligt forbi Danske Banks Trade Finance-kontor i Høje Taastrup på vejen hjem fra arbejde i Rødovre og afleverer dokumenter. 

Den korte køretur i de københavnske forstæder er dermed en lille, men afgørende del af en forretningssucces, som omdanner europæiske træer til møbler, gulve eller tømmer i Asien.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.