Udvidet investering

Tilslutning til Udvidet investering i netbank


Hermed indgår du en aftale om tilslutning til Udvidet investering i netbank. 
Forudsætning for at indgå aftalen er, at du har en "Aftale om brug af elektronisk underskrift" i Danske Bank-koncernen.
Du får adgang til Udvidet investering i netbank ved at bruge din elektroniske underskrift.

For aftalen gælder følgende:

Du kan med fordel downloade eller printe materialet.
Du kan se dine depoter i banken, og du kan købe og sælge værdipapirer til og fra depoterne. Købesummer og salgsprovenuer henholdsvis hæves og indsættes på en af dine konti. 


Fuldmagt
Hvis du allerede har fuldmagt eller fremover får fuldmagt til at se på andre kunders depoter i banken via Udvidet investering i netbank, vil disse være tilgængelige, når banken har modtaget fuldmagten. Sådanne fuldmagter bliver givet separat i forhold til denne aftale. 
Ved disponering over depoter gælder de beløbsgrænser, der til enhver tid er fastsat af banken. Banken oplyser gerne disse beløbsgrænser, der også kan ses i Udvidet investering i netbank.


Gebyr
Du kan se gebyret for Udvidet investering i netbank i vores prisliste. Gebyret betales forud og trækkes automatisk fra din konto.


Systemets anvendelsesmuligheder

Yderligere anvendelsesmuligheder, som Udvidet investering i netbank giver mulighed for, fremgår af "Betingelser for elektronisk tilslutningsaftale til Udvidet investering i netbank for privatkunder (forbrugere)".
De elektroniske ydelser vil løbende blive udviklet og tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde vil nye elektroniske ydelser kræve en ny tilslutning. Du bliver orienteret herom.
Banken kan i henhold til betingelserne ændre systemets anvendelsesmuligheder, samt ændre prisen for brug af systemet.


Dit ansvar
Dit ansvar er reguleret af ansvarsbestemmelserne i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift".
Med din digitale underskrift bekræfter du at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af ovennævnte aftaler og betingelser.


Elektronisk tilslutningsaftale til Udvidet investering i netbank
Med din elektroniske identifikation indgår du aftalen om tilslutning til Udvidet investering i netbank.
Der er en gebyrfri prøveperiode der løber i indeværende måned plus to måneder. Herefter koster det for tiden kr. 75,00 pr. måned at have adgang til Udvidet investering i netbank. Pengene hæves automatisk fra den valgte gebyrkonto.
Du bekræfter samtidig at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af aftalen og betingelser.