Danske Byliv Talkshow, Randers

Er du glad for Randers og vil du gerne blive klogere på bylivet, så se med på Danske Byliv Talkshow, hvor du kan møde fremtidsforsker Carsten Beck og borgmester Torben Hansen.

edca6a24-00090249-10270d14


Kapitler

Vil du gerne snuse lidt til talkshowets emner inden du ser hele udsendelsen, kan du nedenfor se fem kortere sektioner;
Fremtidens Randers, Kultur, Foreninger, Klima og Bymidten.

Fremtidens Randers

Randrusianerne bliver mere og mere digitale. Vi kan både arbejde og handle hjemmefra, men vi har stadig brug for et fællesskab at samles om. Hvordan skal bylivet i Randers være i fremtiden?

36f1acc2-00090249-5bf72a91
2b6b6039-00090249-b5d73689

Kultur

Randers har et mangfoldigt kulturliv. Hvordan bidrager kulturen til det fællesskab vi der bor i Randers søger, og hvordan påvirker digitaliseringen vores måde at bruge kulturlivet på?

Foreninger

Randers har et enormt foreningsliv og godt 38.000 frivillige, som alle bidrager til at gøre byen til et godt sted at bo og leve. Har foreningerne og frivilligheden en plads i fremtidens Randers?

785c2901-00090249-0d1687e1
e362841e-00090249-3b8ea507

Klima

Gudenåen er Danmarks største å og den har sit udløb i landets eneste floddelta når det ferske møder det salte i Randers fjord. Vandmasserne udfordrer byen, men det kan vendes til noget positivt og føre en helt ny bydel med sig i fremtiden.

Bymidten

Flere og flere bosætter sig i midtbyen – i hvert fald i nogle af livets faser. Hvad er det ved byen der drager og hvordan er byen udfordret af de nye måder vi shopper på og omgås hinanden på? Hvordan balanceres indsatserne mellem bymidten og de mindre byer i oplandet?

f0f99abc-00090249-3124805b

Historik

Danske Byliv har siden 2015 gæstet ca. 25 kommuner landet over. Arrangementerne sætter fokus på det byliv, som er så vigtigt for det fællesskab vi alle gerne vil være en del af. Kommunens borgmestre og lokale ildsjæle har inspireret de mere end 5.000 gæster, som gennem årene har deltaget i Danske Byliv.


I 2020 er Danske Byliv rykket ind i den digitale tidsalder og har i juni måned premiere på Danske Byliv Talkshow. Dermed bliver Danske Byliv tilgængelig for endnu flere.

Hvorfor Danske Byliv?


Danske Bank har været en del af bybilledet i de fleste større danske byer i mere end 100 år. Vi kan derfor følge byudviklingen fra første parket hver eneste dag. Bylivet er i disse år under kraftig forandring. Digitaliseringen ændrer vores måde at bruge byerne. Vi benytter i højere grad indkøbsmuligheder online, men også kulturtilbud og menneskelig kontakt påvirkes af den øgede digitalisering.

Selvom bylivet forandres er vores behov for at være en del af et fællesskab uforandret. Det bekræftes af den byfortætning, som sker i disse år. Men hvad er det så vi søger, hvad er det for nogle fællesskaber vi ønsker og hvordan kan vi selv være med til at præge fremtidens byliv der hvor vi selv bor.

I Danske Bank mener vi at sunde fællesskaber i vores byer er med til at sikre vores mentale sundhed, men også sikre et bæredygtigt samfund – både klimamæssigt og økonomisk. Derfor bakker vi op om bylivet i de danske byer via Danske Byliv.

Samarbejde med Institut for Fremtidsforskning


Danske Bank deltager i instituttets multiklientstudie ” Byrum 2030 – Byrummet som økosystem for fremtidens møder”. Vi har sagt ja til at deltage i studiet fordi Danske Byliv gennem årene har givet os en stor indsigt i, hvad der optager kommunerne og borgerne. Vi ønsker at støtte ambitionen om at skabe de rette rammevilkår for byernes fællesskaber i en forandret verden, hvor behovet for sociale relationer fortsat består.


Baggrunden for multiaktørstudiet:

Byer og måden vi bruger byer på er under hastig forandring. Industrisamfundets tilgang til den værdifulde by er fortid, og byrummet skal genopfindes for at skabe bæredygtigt liv og forretning. Virksomheder og organisationer ”opfinder” egne løsninger og tilgange til fremtidens byrum ud fra en mere eller mindre snæver tilgang. Ved at samskabe med andre aktører fra værdikæden udvikler vi mere kvalificerede indsigter og løsninger. Med andre ord et `co-creation´ multiaktørstudie og proces faciliteret af Instituttet for Fremtidsforskning.

Danske Bank ser frem til at bidrage med de indsigter arbejdet med Danske Byliv har givet os og vi glæder os til at selv at blive inspireret.