Prisændring på valuta

Den 1. marts 2022 ændrer vi prisen på valuta – det vi kalder valutamarginaler. I oversigten herunder kan du se ændringerne for de enkelte valutaer:

Oversigt over valutamarginaler


Hvilke services har prisændringen betydning for?
Prisændringen har betydning for services, hvor der indgår veksling, for eksempel overførsler til og fra udlandet, valutahandler, værdipapirhandler samt overførsler i forbindelse med lån og indlån i fremmed valuta. For disse transaktioner og overførsler samt prisen på selve valutaen.

Vær opmærksom på, at prisændringen ikke gælder:

  • Hvis du bruger dit kort til at betale eller hæve penge med i udlandet eller på udenlandske hjemmesider.
  • Hvis du veksler penge til kontantvaluta ved eksempelvis udlandsrejser eller hæver f.eks. euro i vores pengeautomater. 

Hvad er valutamarginaler?
Valutamarginaler er et tillæg eller fradrag, som vi lægger til eller trækker fra de markedskurser, der bruges til veksling ved udenlandske overførsler og andre services med veksling.

Overfører du for eksempel penge til udlandet, lægger vi et tillæg til markedskursen – og modtager du penge fra udlandet, trækker vi et fradrag fra kursen. Når vi ændrer valutamarginaler, er der altså tale om en ændring af prisen for selve valutaen.

I dag beregnes valutamarginalerne som et fradrag eller tillæg i kroner og ører, men fremover vil der være tale om procentvise valutamarginaler.

Hvor meget ændres prisen på valuta i kroner og ører?
Det varierer fra valuta til valuta. For de mest efterspurgte valutaer er der generelt tale om mindre stigninger, og blandt andet svenske og norske kroner falder lidt i pris. 

Hvis du for eksempel skal overføre USD 100 til USA fra en konto i danske kroner, bliver der trukket 59 øre ekstra på din konto, og skal du overføre GBP 100, bliver der trukket 64 øre ekstra på din konto. 

Skal du derimod have for eksempel USD 100 sat ind på en konto i danske kroner, bliver der sat 59 øre mindre ind på kontoen – og skal du have GBP 100 ind på kontoen, bliver der indsat 64 øre mindre.

Hvad koster det i alt at overføre penge til udlandet?
Når du overfører penge til udlandet, er der et gebyr for selve overførslen. Gebyret afhænger af overførselstypen, men for en standardoverførsel er det 50 kr. 

Dertil kommer prisen for selve valutaen (valutamarginalen), hvis Danske Bank skal foretage vekslingen. Valutamarginalen varierer fra valuta til valuta. Tilsammen udgør prisen for overførslen og valutamarginalen dine omkostninger til overførslen.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.