Del

F1-lånet er tilbage – men hvorfor?

Boligejere vælger igen i stigende grad F1-lån -og ved første øjekast ser det billigere ud end lån med fast rente. Men husk, det handler om mere end prisen lige nu, når du vælger dit boliglån, lyder rådet fra cheføkonom, Las Olsen.

"Det er fint at vælge variabel rente, men besparelsen kommer på bekostning af risiko, og man kan godt gå ud fra, at størrelsen af risikoen er afspejlet i prisen," siger Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank.
Hvis du skal vælge mellem to produkter, der tilsyneladende er næsten ens, men det ene koster tre gange så meget som det andet, hvad vælger du så? Nok det billige. Det er ikke særlig nemt at gennemskue, hvad det kommer til at betyde, hvis man vælger et variabelt forrentet lån frem for et fastforrentet. Men det er nemt at se, hvad prisforskellen er her og nu. Et lån på en million koster 2.205 kroner efter skat om måneden i renter og bidrag hvis det er med fast rente, men kun 752 kroner, hvis renten er variabel. Det er en stor fristelse. 

Kun en tredjedel vælger lån med fast rente
Sidste år var der ellers mange historier om, at danskerne var blevet fornuftige og valgte at sikre sig med fast rente. F1-lånet, hvor renten kun er fast for et år af gangen, blev nærmest dømt helt ude. Hvis man absolut ville have den mest variable og dermed laveste rente, så var fremtiden lån af typen FlexKort®, hvor renten kan ændre sig hvert halve år, men hvor teknikken bag er meget anderledes.

Men knap 15 % af de lån, der blev optaget hos Realkredit Danmark i årets første tre måneder, var F1. Yderligere knap 10 % var FlexKort®, og godt 40 procent var af F3 og F5, hvor renten er låst fast i henholdsvis tre og fem år. Kun godt en tredjedel var altså lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid.

En del af forklaringen er, at rygterne om den korte rentes død altid har været noget overdrevne. De fastforrentede lån fyldte meget sidste år blandt andet fordi det pludselig blev attraktivt at konvertere dem, altså opsige gamle faste lån og tage nye. En anden vigtig del er, at besparelsen ved kort rentebinding lige nu er stor, og mange vælger ud fra den aktuelle pris. F1 er aktuelt også en anelse billigere en FlexKort®, og det giver efterspørgsel. Der kan også være andre grunde til at foretrække F1, for eksempel, hvis man har et F3- eller F5-lån i forvejen, og ikke lige har lyst til at betale for at lægge lånet om, for eksempel fordi man overvejer at flytte snart.Det er der alt sammen ikke nødvendigvis noget galt i. F1-lån, FlexKort® og alle de andre kan hver for sig sagtens være det rigtige valg for de risikovillige med en stærk økonomi til at modstå rentestigninger i fremtiden. Jeg kan dog alligevel ikke lade være med at være bekymret for, om folk nu også har gennemtænkt deres valg.


Det handler om andet end prisen lige nu
Sammenligningen i starten er nemlig en illusion. Prisforskellen mellem de forskellige lån afspejler forskellen i risiko og mulighed for gevinst. Priserne er bestemt af kurserne på de forskellige typer af obligationer, og de kurser er igen bestemt af den vurdering af risikoen, som mange tusinde investorer har foretaget og sat deres penge ind på, at de har vurderet rigtigt. Det kan selvfølgelig godt være, at de har taget fejl, men det kræver i hvert fald hår på brystet at mene, at man kan lave en bedre vurdering selv. Helt grundlæggende får man, hvad man betaler for, når det gælder lånetyper. 

Som boligejer betaler man faktisk endda mere for de variabelt forrentede lån, end markedet har sat prisen til. Bidragssatserne er højere, og for især F1-lån er der en ekstra udgift til kursskæring, som kommer oven i markedsrenten. Men det er altså ikke nok til, at flertallet vælger fast rente i stedet.


Men vil renten ikke være lav længe? Jo, sandsynligvis. Men ”længe” er måske to-tre år, mens boliglån skal måles i årtier. Og ”sandsynligvis” er på samme måde, som aktier sandsynligvis giver et godt afkast. Det er fint at vælge variabel rente, men besparelsen kommer på bekostning af risiko, og man kan godt gå ud fra, at størrelsen af risikoen er afspejlet i prisen.

Dele af dette indlæg er også bragt i Politiken 25. april 2016