Del

Hvad er konsekvenserne, hvis politikerne ændrer boligskatten?

Klumme: Debatten om boligskatter er igen blusset op. Er du boligejer, kan der være god grund til at følge lidt med i debatten - måske især i diskussionen om det nye ejendomsvurderingssystem

"Som boligejer skal du faktisk holde mere øje med det nye ejendomsvurderingssystem end med om politikerne vælger at sløjfe skattestoppet på ejendomsværdiskatten fra 2002," siger Las Olsen, Privatøkonom i Danske Bank.

Af Las Olsen

Beskatningen af boliger er nok engang kommet på dagsorden. Der har været politiske antydninger af, at skattestoppet på ejendomsværdiskatten måske, muligvis, ikke skal fortsætte efter 2020. Samtidig er en ny ejendomsvurdering udskudt endnu en gang, med antydninger om, at beslutningen om den vil indgå i en større diskussion om beskatningen af ejendomme. Det er således ikke nemt at forudse, hvad man som boligejer kan regne med af skat fremover. 

Ejendomsværdiskatten
Ejendomsværdiskat er en årlig skat på en procent af boligens samlede værdi op til 3.040.000 kroner, og tre procent af værdien derover. Med den meget vigtige tilføjelse, at det er værdien i 2002 (eller 2001 plus fem procent, hvis det er lavere), vi taler om. Fogh-regeringen indførte nemlig et skattestop i 2002, som betyder, at ejendomsværdiskatten ikke stiger, selv om værdien af boligen gør det.  Og værdien er de fleste steder steget ganske meget siden 2002, så i dag svarer skatten nærmere til 0,6 procent af værdien i gennemsnit. I et typisk parcelhus betaler man omkring 11.500 kroner i ejendomsværdiskat om året.

Hvis man bare sløjfede skattestoppet og gjorde skatten til en procent af den aktuelle værdi, ville regningen stige til omkring 18.000 kroner. I Hovedstadsområdet, hvor priserne er steget mest, vil det nærmere ske en fordobling, til for eksempel 39.000 kroner for et parcelhus i Københavns Kommune. Eller strengt taget endnu mere, fordi husene i København faktisk koster mere end 3.040.000 kroner, men man må gå ud fra, at den beløbsgrænse vil blive justeret i takt med prisudviklingen, som den også gjorde det før skattestoppet.

Alt kan ske i politik
Alt kan selvfølgelig ske i politik,
 men det virker måske mere sandsynligt, at man vælger en model, hvor fremtidige stigninger i huspriserne giver højere ejendomsværdiskat, men man slår en streg over stigningerne siden 2002. Dels for ikke at give folk et chok, men også fordi renten er meget lavere nu end i 2002. Ejendomsværdiskatten er nemlig tænkt som en skat af afkastet ved ejerboligen. Det kan lyde abstrakt, men man ønsker ikke, at det skal være alt for fordelagtigt at investere i boliger i stedet for i for eksempel at starte en virksomhed. Og så er der også det, at man får fradrag for renterne, når man låner til en bolig – det skal modsvares af en skat, hvis regnestykket skal gå op. Men hvor stor skatten skal være, kommer an på, hvad renten er. Og den er sådan cirka halveret siden 2002. Så bedste bud er nok, at selv en opgivelse af skattestoppet ikke får den store effekt umiddelbart. Over årene kan det dog godt få mærkbar betydning, hvis der kommer nye store stigninger i huspriserne, lige som skatten i sig selv vil gøre de stigninger mindre, end de ellers ville have været.

Hold øje med det nye ejendomsvurderingssystem

Hvis skattestoppet på ejendomsværdiskatten bliver droppet, bliver det selvfølgelig noget mere interessant, hvad den nye ejendomsvurdering kommer til at vise. Men det er faktisk interessant nok i forvejen, for vurderingen har betydning for en skat, som der ikke er skattestop på, nemlig grundskylden. Det er en skat af, hvad grunden under ens bolig ville være værd, hvis den skulle sælges uden bygning på. I dag betyder grundskylden faktisk mere end ejendomsværdiskatten. Og da det er svært at sige objektivt, hvad en grund ville være værd uden hus, kan nye vurderingsprincipper ændre rigtig meget, så de er måske vigtigere at holde øje med her og nu end en eventuel opgivelse af skattestoppet.

 

Dele af dette indlæg er også bragt i Politiken, 29. februar 2016