Del

Sådan forbereder du økonomien til dine pårørende

Hvis du har fået en livstruende sygdom, er der nogle enkle skridt, du kan tage for at gøre økonomien enklere at håndtere for dine pårørende, hvis det værste skulle ske.

”Når man lider af en dødelig sygdom, er økonomien jo slet ikke det vigtigste, man har at tænke på. Men mange vil gerne sikre deres partner så godt som muligt. Og der er faktisk nogle ting, man kan gøre, for at gøre det lettere for den eller de efterladte, når den tid kommer,” siger Kirsten Bredahl Christensen. Hun har i 15 år været rådgiver i Danske Banks afdeling for bobehandling, og har et grundigt kendskab til økonomien efter et dødsfald.

Her er hendes fem bedste råd.

Se på din pension og evt. livsforsikring
Hvis du ikke allerede har været i dialog med dit pensions- og forsikringsselskab, er det et godt skridt at tage. På pensionsinfo.dk kan du logge ind med dit NemID og få et overblik over dine pensioner med tilhørende livsforsikringer, og se, hvad der kommer til udbetaling og hvordan. Enkelte pensioner kan dog være undtaget fra overblikket – bl.a. visse tjenestemandspensioner og pensioner optjent i udlandet.


Hvem skal pension og evt. livsforsikringer gå til?
Det er også vigtigt at tjekke, hvem pensionsordningerne og forsikringerne udbetales til. Det kan man gøre ved at ringe til forsikringsselskaberne eller kontakte banken.

”Det sker af og til, at det faktisk er de forkerte, som står til at modtage folks livsforsikring,” fortæller Kirsten. ”Det kan være én, man måske boede sammen med for tyve år siden! Heldigvis er langt de fleste opmærksomme på det nu om dage. Men det er meget svært at komme igennem med en indsigelse, så det er værd at tjekke, hvem der står som begunstiget. Udbetalinger fra livs- og pensionsordninger går nemlig uden om boet og altså direkte til den eller de begunstigede.

På borger.dk kan du læse mere om, hvad der sker med dine forskellige former for pensioner – herunder atp, folkepension med mere.

Læs mere om begunstigelse

Vidste du, at …

Det er lovpligtigt for alle banker at spærre en afdøds bankkonti – herunder også fælleskonti – efter dødsfaldet. Det sker for at passe på den afdødes midler, og for at forhindre, at der sker betalinger, som ikke skulle foretages. Spærringen gælder, indtil der er en skifteretsattest, og det kan tage måneder.
Skriv et testamente – og brug en advokat
Hvis ikke du har et testamente, er det arveloven, som bestemmer, hvordan dine værdier bliver fordelt. ”Men meget ofte harmonerer arveloven ikke med det, folk ønsker – og slet ikke hvis det drejer sig om en familie med sammenbragte børn. Derfor er det en god ide at tale med en advokat om, hvad der kommer til at ske ifølge arveloven, og om man har brug for at få skrevet et testamente. Hvis man allerede har et testamente, bør det helt sikkert tjekkes igennem af en advokat,” opfordrer Kirsten.

Artikel: Overvej et testamente, hvis...


Opret separate konti, hvis du har en partner 
”Mange ved ikke, at den afdødes bankkonto bliver spærret – inklusiv fælleskonti. Og det kan jo gøre det svært for partneren, hvis det er fælleskontoen man bruger til den daglige, fælles økonomi og til betalinger. Her er det vigtigt, at man sørger for at have hver sin lønkonto eller NemKonto,” siger Kirsten.

Partneren kan overføre de faste betalinger til sin egen konto og derved sikre, at betalingerne fortsætter, så der ikke pludselig er regninger, som ikke bliver betalt. 

Gennemgå det hele med banken
Kirsten opfordrer også til, at man tager et fælles møde med banken sammen med sin partner, hvis det kan lade sig gøre.

”Her kan man gennemgå hele den økonomiske situation for den eller de efterlevende. Det kan være med til at give lidt mere ro i en svær tid, hvis der ikke også er bekymringer i forhold til økonomien,” siger hun.

Tip: Rådgivningsmøder kan klares online i Danske Bank. Læs mere - og book evt. et møde.

Oplever du store forandringer?

Forandringer i dit liv kan også ændre din økonomi. Vi kan hjælpe dig med at med at skabe overblik og finde de bedste løsninger.

Ring til os på 70 123 456 – eller skriv.

Kontakt

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.