Del

Boligejere er mere økonomisk trygge end lejere

Klumme: Folk med høje indtægter er mere trygge i forhold til deres økonomi, end folk med lave indtægter. Men boligejerne føler sig også – trods udsvingene på boligmarkedet – tryggere end lejerne, skriver privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

 

Vores indtægter har naturligvis stor betydning for, hvor økonomisk trygge vi føler os. Det viser Danske Banks undersøgelse Danskernes Økonomiske Tryghed 2017. I husstande med høje indkomster – over 700.000 kr. – er folk generelt mere trygge ved deres økonomiske situation end i husstande med indkomster, som er under 300.000 kr. 

Det afspejler sig også i, at mennesker i husstande med forholdsvis lave indkomster sparer mindre op. Mennesker med lave indkomster er ikke kun mere bekymrede for deres indkomst her og nu, men også for deres indkomst i fremtiden, fordi de ikke har så store pensionsopsparinger.

Boligejerne sparer op i boligen

Boligejere føler sig generelt langt mere økonomisk trygge end lejere. Det kan både skyldes, at de generelt oplever mere stabilitet om deres boligforhold – og at de sparer mere op gennem deres bolig. 

Det hører imidlertid også med til historien, at boligejerne generelt er ældre end dem, der bor til leje, og at egen bolig ofte hænger sammen med en forholdsvis høj indkomst. Mange steder i landet er det da også en forudsætning for at træde ind på boligmarkedet, at man har en forholdsvis høj indkomst, eller har opbygget en vis opsparing eller formue. 

Boligmarkedet går op og ned

Der er en tendens til, at boligmarkedet fylder mere i folks bevidsthed de steder i landet, der har oplevet store udsving i boligpriserne. Eksempelvis svarer omkring 20 procent i Region Hovedstaden og Region Sjælland, at de i høj eller meget høj grad følger med i udviklingen på boligmarkedet, mens det kun er 13 procent af nordjyderne. 
Region Sjælland og Region Hovedstaden var netop de steder i landet, der oplevede størst prisstigninger og efterfølgende prisfald i forbindelse med den økonomiske krise, mens prisudviklingen i Region Nordjylland har været langt mere stabil.

Optimisme, men ikke hos alle

Selvom befolkningen som helhed oplever fremgang i privatøkonomien, så er der også grupper, der ikke i samme grad har fået del i opsvinget, og hvor det er mere svært at få økonomien til at hænge sammen. Det giver sig også udslag i mindre optimisme, særligt i grupper med relativt lave hustandsstandsindkomster. 

Det kan blandt andet hænge sammen med, at denne gruppe i høj grad består af lejere, der ikke på samme måde som mange ejere nyder godt af den fremgang, som vi ser på boligmarkedet for tiden. 

Danskernes Økonomiske Tryghed
 
Økonomien kan gå både op og ned – både i samfundet og for det enkelte menneske. En lang række forhold har betydning for, hvor trygge vi er ved vores økonomi – og det handler langt fra kun om, hvor mange penge vi har på kontoen.
 
Rapporten Danskerne Økonomiske Tryghed 2017 er baseret på svar fra mere end 5.000 personer, og sætter både ord og tal på nogle af de tanker og følelser, som et bredt udsnit af danskerne knytter til deres egen økonomi situation.
 
Læs mere
 

 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.