Er du en af de mange danskere, der har oplevet, at renten på dine lån er steget i år? Så skal du huske at rette din forskudsopgørelse for i år – og også den for næste år, når det bliver muligt i løbet af november. 

Der er nemlig relativt mange penge at hente i skat, hvis man har de rigtige tal på plads i forskudsopgørelsen. Det gælder især – men ikke udelukkende – boligejere med variable lån, forklarer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen:

”Har man oplevet kraftige stigninger i sine renteudgifter på variable lån, skal man skynde sig at få det rettet. For med meget højere rentebetalinger følger meget højere fradrag. Mange danskere har også konverteret deres fastforrentede lån med lav rente, til et med højere rente, for at skære noget af restgælden. De skal også sørge for at få det med i forskudsopgørelsen,” siger hun.

 

Fire situationer, hvor du skal huske forskudsopgørelsen


Det er altid en god ide at tjekke, om alle informationer og tal på din forskudsopgørelse er opdateret. Men her er 4 situationer, hvor det er særligt relevant:

1: Når renten stiger 
Som allerede nævnt: Du bør opdatere din forskudsopgørelse, hvis renten på dit lån er steget. For så stiger dine renteudgifter også, og derfor kan du få et større fradrag. Det gælder, uanset om stigningen skyldes, at du har lån med variabel rente, eller om du har omlagt et fastforrentet lån til et lån med højere rente. 

Hvis dine renteudgifter omvendt er faldet, skal du selvfølgelig også rette til, så du undgår et skattesmæk.
 
2: Når du har købt eller solgt bolig
Har du købt bolig, får du et langt højere fradragsgrundlag end tidligere (hvis du altså har lån i boligen). Har du omvendt solgt din bolig (uden at købe en ny), skal du også huske at forskudsregistrere, at du ikke har renteudgifter til et boliglån, så du undgår et skattesmæk. 

Derudover skal du også selv registrere boligkøbet i første omgang for at sikre, at du betaler den rette boligskat. 

3: Når din løn stiger eller falder

Husk at opdatere forskudsopgørelsen, hvis din løn har ændret sig i løbet af året, så du er sikker på, at din skat beregnes ud fra den korrekte skattesats. Og hvis du tjener over 552.500 kroner i 2022, skal du være opmærksom på topskat.

4: Når du går fra SU eller dagpenge til løn (eller omvendt)

Er du i arbejde og får løn, får du et arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af din løn. Er du på SU eller dagpenge, får du IKKE dette bidrag. Går du fra SU eller dagpenge til løn (eller omvendt), skal du derfor huske at ændre dit indtægtsgrundlag i din forskudsopgørelse.

Listen er lang…

Husk på, at der findes mange andre gode grunde til at rette i din forskudsopgørelse. Det gælder f.eks., hvis du har udlejet din bolig via Airbnb, eller hvis du har oplevet gevinster eller tab på aktier og værdipapirer. 

Og har du mere end 12 kilometer til arbejde, bør du tjekke dit kørselsfradrag – ikke mindst hvis du har arbejdet mere eller mindre hjemmefra i 2022, end du plejer. Husk at det også gælder, hvis du cykler til og fra arbejde.

Du finder og retter din forskudsopgørelse på www.skat.dk