Kort fortalt 

  • Med dårlig risikospredning påtager du dig markant mere risiko, end du bliver belønnet for. 
  • Forsøger du at forudsige aktiemarkederne, kan det blive en dyr fornøjelse for dit afkast.
  • Justerer du ikke løbende din portefølje, kan risikoen i dine investeringer løbe løbsk.
1. FOR DÅRLIG RISIKOSPREDNING
"Danske investorer kunne i gennemsnit øge deres årlige afkast med hele 3,1 procentpoint med bedre risikospredning."
Risikospredning er det måske allervigtigste begreb, når du investerer. Spreder du ikke din risiko godt nok ud på forskellige værdipapirer og aktivklasser, kan det hurtigt gøre din portefølje til en sand skrækhistorie.

Det handler om at bygge din portefølje, så du undgår unødige tab og får det højest mulige forventede afkast i forhold til den risiko, du løber. Men desværre har mange investorer meget svært ved risikospredning. Forskning fra Copenhagen Business School viste tidligere på året, at størstedelen af danske investorer kun har én aktie i deres portefølje, mens hele 94 procent ejer færre end fem aktier*. Så kan man hurtigt opleve betydelige tab, hvis man har valgt de forkerte aktier.

Problemet med en meget smal portefølje er, at du påtager dig markant mere risiko, end du bliver belønnet for. Det betyder også, at du ville kunne opnå et højere afkast for samme risiko, hvis du investerer bredere. Ifølge forskningen fra Copenhagen Business School kunne danske aktieinvestorer i gennemsnit øge deres årlige afkast med hele 3,1 procentpoint uden at påtage sig mere risiko, hvis de havde bedre risikospredning i deres porteføljer.
*Florentsen, Nielsson, Raahauge & Rangvid (2019) - The aggregate cost of equity underdiversification

2. AT FORSØGE AT TIME MARKEDET
"Havde du misset de bedste 25 handelsdage ud af mere end 3.900 de seneste 15 år, ville stort set hele dit afkast være væk."
En anden klassisk fejl, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver investeringsrådgiver, er at tro, at du kan time markedet. Når dramatiske begivenheder stjæler overskrifterne i medierne, kan det være svært at forholde sig i ro som investor. Den ængstelige investor kan næsten altid finde en god grund til at sælge ud, men bliver sjældent belønnet for det på længere sigt. 

I praksis er det ekstremt vanskeligt at forudsige, hvordan aktiemarkederne bevæger sig, og i stedet går ængstelige investorer ofte glip af perioder med gode afkast, fordi de holder sig på sidelinjen af frygt for tab eller køber og sælger for ofte.

Tag følgende taleksempel: Hvis du for 15 år siden havde investeret bredt i globale aktier, havde du i dag opnået et afkast på 214 pct. Men havde du misset de bedste 25 handelsdage ud af mere end 3.900 undervejs, fordi du hoppede ind og ud af markedet og stod på sidelinjen på de forkerte tidspunkter, var din investering i dag kun vokset med sølle 10 pct. Således ville stort set hele dit afkast være væk. Javist, det et tænkt eksempel, men det illustrerer alvoren.Lad derfor krystalkuglen blive i skabet og lad være med at prøve at forudsige aktiemarkederne. Vær i stedet tro mod din strategi. Den er sammen med god risikospredning det bedste værn mod uventede chok.

3. AT UNDLADE AT JUSTERE PORTEFØLJEN

"Havde du for 10 år siden investeret i en 50/50-fordeling mellem aktier og obligationer og ikke tilpasset porteføljen siden, ville den i dag være gået fra middel til høj risiko."
Glemmer du at justere din portefølje løbende, kan det over tid hjemsøge dine investeringer. Du bør jævnligt sikre dig, at du fortsat har den ønskede fordeling mellem aktier og obligationer, for ellers kan det gøre ondt i form af for store tab eller for lave afkast. Forklaringen er følgende:

Efter gode perioder på aktiemarkederne stiger andelen af aktier i din portefølje, og det kan medføre, at du pludselig har for høj risiko i dine investeringer i forhold til dine oprindelige intentioner. Dermed risikerer du at lide et uforholdsmæssigt stort tab, hvis aktiekurserne dykker. Omvendt risikerer du efter perioder med fald på aktiemarkederne at have for lille andel af aktier i din portefølje og dermed for lav risiko i forhold til dine ønsker, og det betyder, at du potentielt går glip af afkast, når aktierne begynder at stige igen.

Forestil dig, at du for 10 år siden havde investeret i en portefølje med en 50/50-fordeling mellem globale aktier og danske realkreditobligationer og ikke havde rørt dine investeringer siden. Så ville markedsudviklingen have medført, at aktier i dag ville udgøre hele 68 pct. af din portefølje og obligationer blot 32 pct. Dermed ville din portefølje været gået fra middel til høj risiko – og du ville i dag risikere markant større tab i tilfælde af et større kursfald på aktiemarkederne.

Konkret tilpasser du porteføljen ved at sælge ud af aktier og købe obligationer efter gode perioder på aktiemarkederne – og omvendt efter dårlige perioder.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde