1. Økonomien og aktiemarkedet er ikke det samme
Da coronavirussen sidste år spredte sig verden over, faldt aktierne som en sten. Siden bunden i marts 2020 er globale aktier dog steget mere end 75 pct., selv om økonomien fortsat er stærkt udfordret af restriktioner og nedlukninger. Men giver det mening, at aktierne buldrer derudaf, når økonomien halter?

Ja, og det skyldes først og fremmest krisens natur. Coronakrisen blev udløst af et udefrakommende stød og ikke dårligdomme i det økonomiske system, og derfor forventer vi heller ikke de langvarige ubalancer i økonomien, som vi har set i forbindelse med andre kriser. Dertil kommer, at aktiemarkedet typisk fokuserer på den fremtidige udvikling og ikke situationen her og nu – og sidst, men ikke mindst var regeringer og centralbanker meget hurtige til at yde støtte i form af finans- og pengepolitisk stimuli. Det fjernede meget hurtigt en del usikkerhed for investorerne.

Aktier med en stærk profil inden for bæredygtighed og social ansvarlighed har det seneste år givet et merafkast på 4,5 procentpoint. Jacob Hvidberg Falkencrone, seniorstrateg i Danske Bank. 

2. De gode gamle investeringsråd holder stadig
Intet krisetilbageblik uden de gængse investereringsråd om risikospredning, disciplin og markedstiming. Beklager at de bliver gentaget igen og igen, men det er, fordi de holder.

Coronakrisen har vist, at aktiemarkedet er uforudsigeligt og så godt som umuligt at time. De investorer, der i frygt solgte ud under kursfaldene i marts 2020, kan potentielt være gået glip af meget store stigninger efterfølgende. Derfor er det oftest den bedste strategi at være disciplineret, rolig og følge sin plan.

Risikospredning har også vist sig essentielt. Den store fremgang siden marts 2020 dækker over enorme forskelle på tværs af regioner, sektorer og stilarter som value- og vækstaktier. Hvor IT-sektoren fx er blevet forgyldt det seneste år, er energisektoren samt fly- og rejseindustrien blevet kørt midt over. Derfor har det været afgørende med god risikospredning for at mindske den overordnede risiko i porteføljen.

3. Ingen social afstand på aktiemarkedet
Selvom storcentre og gågader ligger øde hen, kan vi flokkes om at gå på indkøb på aktiemarkedet og investere nogle af de penge, vi ikke kan bruge på rejser og andre fornøjelser. Herhjemme har vi de seneste 12 måneder set en massiv tilstrømning af nye investorer og langt flere aktiehandler.

Ser vi på Danske Banks privatkunder, har det gennemsnitlige antal månedlige værdipapirhandler over de seneste 12 måneder været hele 88 pct. højere end gennemsnittet i 2019, og størstedelen af handlerne har været køb. Det kan være tegn på en mere veludviklet aktie- og investeringskultur, hvilket er positivt. Omvendt har vi dog også set tegn på mere kortsigtet og spekulativ adfærd, fx omkring hele GameStop-affæren, hvilket kommer med en meget høj risiko.

LÆS OGSÅ: GameStop – hvem vinder krigen på aktiemarkedet?

4. Samfundsansvar betyder mere, end mange tror
De senere år har investorer haft tiltagende fokus på selskabers bæredygtighed og samfundsansvar, og coronakrisen lader blot til at have forstærket den tendens – blandt andet med fokus på, hvordan selskaber har ageret under coronakrisen og bidraget til at afbøde konsekvenserne for medarbejdere og omverdenen.

Forbrugernes og samfundets syn på selskaber kan påvirke deres fremtidige forretningsmuligheder, og derfor er det også en væsentlig faktor som investor. Når man ser på globale aktier, har aktier med en stærk profil inden for bæredygtighed og social ansvarlighed (MSCI ACWI SRI Index) det seneste år givet et merafkast på 4,5 procentpoint i forhold til globale aktier generelt (MSCI ACWI Index), og samtidig oplevede de mindre kursfald, da bølgerne gik højest tilbage i marts 2020.

(Merafkastet er opgjort fra ultimo januar 2020 til ultimo januar 2021. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast).


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde