Del

6 årsager til at vi fortsat overvægter asiatiske aktier

KLUMME: Ifølge Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, er der flere stærke argumenter for, at asiatiske aktier i øjeblikket har det mest attraktive afkastpotentiale.

Siden maj i år har vi haft overvægt i asiatiske emerging markets-aktier, og denne overvægt fastholder vi trods handelskrigen mellem USA og Kina. Handelskrigen har givet endnu mere uro og modvind på aktiemarkedet, end vi dengang forventede, og aktier fra Asien er blevet meget hårdere ramt end de øvrige regioner – ikke mindst USA.

Men efter vores vurdering har den skæve udvikling mellem aktier fra Asien og USA nu nået et ekstremt niveau, der blot gør asiatiske aktier endnu mere attraktive, når vi ser på forholdet mellem forventet afkast og risiko. Samtidig bliver vores generelle appetit på aktier understøttet af, at vi fortsat forventer opsving i den globale økonomi.

Men hvad er de stærkeste argumenter for vores overvægt i asiatiske aktier? Det sætter vi fokus på her:

1. Attraktiv værdiansættelse og gode indtjeningsudsigter
Prisen pr. krones indtjening i de asiatiske selskaber (12 mdr. forward P/E) er faldet, så de asiatiske aktier nu handles med en rabat på 23,4 pct. set i forhold til globale aktier. Den øgede rabat skyldes risikoen relateret til handelskrigen, og rabatten er nu på samme niveau som i årene i kølvandet på finanskrisen, hvor de asiatiske selskaber led under en indtjeningsrecession. Situationen er imidlertid en helt anden i dag. Trods handelskrigen er markedsforventningen faktisk, at emerging markets-selskaberne i 2019 vil opleve den højeste vækst i indtjeningen pr. aktie. Kombinationen af billig prisfastsættelse på aktier og stærke vækstudsigter gør efter vores vurdering asiatiske aktier attraktive både absolut set og i forhold til andre regioner.

2. Passende modtræk fra de kinesiske myndigheder
De kinesiske myndigheder har som ventet reageret på handelskrigen med at understøtte den økonomiske vækst i Kina, men uden at pumpe væksten unødigt i vejret og forværre den potentielle kinesiske kreditkrise med for store lån i den private sektor. Vi vurderer, at myndighederne også fremover har viljen, evnen og det økonomiske råderum til at modvirke de negative effekter af handelskrigen og stabilisere den kinesiske vækst – og dermed også den kinesiske valuta og råvarepriserne.

3. Formildende toner kan bane vej for våbenhvile
Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, har tidligere lovet ikke at devaluere den kinesiske valuta for at styrke landets konkurrenceevne, og kineserne holder igen med modsvar til de seneste amerikanske toldsatser på kinesiske varer. Indikationerne på, at Kina søger færre toldbarrierer, understøtter vores forventninger om, at handelskrigen vil begynde at aftage engang efter det amerikanske midtvejsvalg den 6. november i år. Det vil utvivlsomt tage tid at løse konflikten endegyldigt, da den bunder i dybe uenigheder på handelsområdet, men en våbenhvile mellem parterne vil formentlig være nok til at reducere spændingerne og modvinden på de finansielle markeder. Senest har vi dog oplevet et mindre tilbageskridt, da Kina og USA har indstillet forhandlingerne for nu.

LÆS OGSÅ: Fremtiden kommer buldrende fra øst.

4. De finansielle markeder overvurderer effekten af handelskrig
Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i stigende grad rettet sine handelsprotektionistiske tiltag mod Kina og modereret sin kurs overfor Europa, og samtidig er en handelsaftale med Mexico blevet underskrevet. Handlen mellem USA og Kina tegner sig imidlertid blot for omkring 1-2 pct. af den globale eksport, og selv hvis Donald Trump førte alle sine hidtidige trusler ud i livet, ville det blot påvirke omkring 5 pct. af den globale eksport. I det lys vurderer vi, at de finansielle markeder generelt har indregnet for stor økonomisk effekt af handelskrigen i prissætningen på aktiver. Samtidig kan handelskrigen også have positive effekter for Kinas handelsrelationer med andre lande i fx Østasien i takt med, at kinesiske producenter søger mod nye markeder og produkter, der ikke er påvirket af handelskrigen.

5. Stopklods for den markante dollarstyrkelse
I løbet af 2018 er dollaren blevet styrket over for den kinesiske yuan og andre emerging markets-valutaer. Kombinationen af en stærkere dollar og stigende globale renter har ikke været god for lande med betalingsbalanceunderskud og/eller høj gæld i udenlandsk valuta, som bliver dyrere at betale renter og afdrag på. Det har presset emerging markets-landene med faldende kurser på både aktier og obligationer til følge. Den amerikanske dollar har imidlertid mistet lidt af sit momentum på det seneste – blandt andet fordi emerging markets-centralbankerne er kommet ind i kampen og er begyndt at bekæmpe svækkelsen af deres valutaer. På 12 måneders sigt forventer vi, at dollarkursen vil vige yderligere.

6. Støtte under de nuværende kursniveauer
Mange institutionelle investorer har allerede nedbragt deres positioner i emerging markets-aktier de seneste måneder, og sammenholdt med den høje rabat på asiatiske aktier lægger det efter vores vurdering en bund under, hvor meget værre asiatiske aktier kan udvikle sig herfra.

Når man lægger alle brikkerne sammen, ser vi den aktuelle prisfastsættelse som en interessant købsmulighed for asiatiske aktier både på kortere sigt (3-12 måneder) og på længere sigt. Samtidig trækker flere stærke trends i den rigtige retning for regionen – herunder den teknologiske udvikling samt at Asien oplever en voksende middelklasse og en indkomstvækst, som udkonkurrerer alle andre regioner. Og vi taler ikke om en udvikling engang i fremtiden. Det sker lige her og nu.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank, hvis du synes, at asiatiske aktier lyder som et interessant tema at investere i.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.