Stigende renter har de seneste uger været det helt store tema på de finansielle markeder og udløst dage med betydelige aktiekursfald. Især de lange amerikanske renter har på kort tid taget et markant spring i vejret.

1. Hvorfor ser vi de store rentestigninger?
”Det er der en lang række årsager til – blandt andet forventninger om højere inflation og en stærk tro på, at global og ikke mindst amerikansk økonomi for alvor er på vej op i gear med vacciner og genåbninger. Senest er Joe Biden i disse dage ved at få vedtaget sin storstilede økonomiske hjælpepakke på 1900 mia. dollar, der yderligere kan booste økonomien. Dertil kommer investorernes frygt for, at centralbankerne vil nedbringe deres store opkøb af obligationer, der er med til at holde renterne nede,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Alt andet lige er stigende renter positivt for bankernes indtjeningsmuligheder, og derfor har vi netop løftet finanssektoren til overvægt i vores porteføljer. Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

2. Hvorfor reagerer aktiemarkederne negativt på rentestigningerne?
”Investorer frygter, at stigende renter vil have en negativ effekt på den økonomisk vækst og virksomhedernes indtjening, ligesom det bliver dyrere for virksomheder at låne penge. Samtidig gør højere renter relativt set obligationer til et mere attraktivt alternativ til aktier, og yderligere er der noget nørdet teknik i det. Højere renter medfører en højere såkaldte diskonteringsrenter, så nutidsværdien af virksomheders fremtidige indtjening bliver mindre."

3. Hvad betyder de stigende renter for jeres syn på aktier?
”Foreløbig ser vi ikke rentestigningerne som et større problem for aktiemarkederne, så længe renterne primært stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst, der er gavnlig for virksomhedernes omsætning og indtjening. Vi fastholder derfor vores moderate overvægt i aktier i vores porteføljer, dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores rådgivningsporteføljer, end vi forventer at have på langt sigt. Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer. Vi forventer fortsat et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år, mens afkastpotentialet for obligationer er ret begrænset."

4. Er der nogle aktier, der drager fordel af stigende renter?
”Alt andet lige er stigende renter positivt for bankernes indtjeningsmuligheder, og derfor har vi netop løftet finanssektoren til overvægt i vores porteføljer. Finanssektoren er samtidig en meget cyklisk sektor – dvs. en sektor der typisk performer bedst i økonomiske opgangstider – og vi forventer et markant økonomisk opsving i 2021 i takt med udrulningen af vacciner og genåbningen af økonomier. Vi har modsat reduceret sundhedssektoren til undervægt i vores porteføljer. Selv om sundhedssektoren i vores øjne er en rigtig god defensiv sektor, forventer vi, at mere cykliske sektorer som finans, industri og råvarer vil trives bedre i den kommende tid."5. Hvad betyder rentestigningerne for boligrenterne?
”For boligkøbere er det især renterne på lange fastforrentede lån, der har oplevet et løft og gjort det dyrere at optage lån. Effekten på de helt korte flexlånsrenter har foreløbig været forholdsvis beskeden. De korte flexlånsrenter er i højere grad bestemt af centralbankernes pengepolitik, som fortsat er ekstremt lempelig, mens forventningerne til den fremtidige økonomiske vækst og inflation har større effekt på de lange renter. Jo højere langsigtede inflationsforventninger, jo højere rente vil køberne af de udstedte obligationer kræve, så inflationen ikke udhuler værdien af deres afkast."

6. Hvad forventer I af renteudviklingen herfra?
”Rentestigningerne har været ganske voldsomme siden begyndelsen af februar, og vi forventer umiddelbart, at renterne tager sig en pause nu. Markedet har nu priset et bedre økonomisk billede ind. Momentum i finansielle markeder kan dog være svære at bryde, og overordnet set peger pilen fortsat opad for de lange renter i takt med udrulningen af vacciner og genåbningen af økonomier.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde