Kort fortalt

  • Coronakrisens ekstremt lempelige pengepolitik nærmer sig udløbsdatoen i USA.
  • Historisk har aktier ofte klaret sig fint i perioder med stigende renter.
  • Pengepolitiske stramninger kan dog have betydning for, hvilke investeringer der er mest interessante.


Inflationen har været høj i år, drevet af blandt andet flaskehalse og høje energipriser, men den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har længe kaldt den høje inflation ”midlertidig”. Det har været med til at berolige investorerne.

For nylig meldte Fed-chef Jerome Powell dog ud, at det nok var på tide at pensionere ordet ”midlertidig”, og han åbnede op for at stramme pengepolitikken hurtigere end tidligere annonceret for at lægge en dæmper på den økonomiske vækst og inflationen. Det har fået obligationsmarkedet til at indprise flere renteforhøjelser i både 2022 og 2023 og har udløst nogle tab blandt især vækstaktier.
Renteforhøjelser er normalt ensbetydende med, at økonomien er robust (...) og den gode økonomiske vækst understøtter en positiv udvikling på aktiemarkedet.  
Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank. 

En gylden mulighed for Fed
I Danske Bank forventer vi nu, at Fed hæver renten tre gange i 2022 (i juni, september og december) og fire gange i 2023, og det er markant mere, end vi forventede for blot et halvt år siden – og i øvrigt også et meget hurtigere opstramningstempo end efter finanskrisen.

Økonomien er dog i god stand og virker robust, så Fed’s stramninger bør ikke umiddelbart udløse et kæmpe fald i væksten. Til gengæld vil en dæmpende effekt på inflationen være meget velkommen for investorer. Fed har derfor nu en gylden mulighed for at normalisere pengepolitikken og skabe råderum for nye lempelser i fremtiden, når næste store krise kalder på pengepolitisk handling.

Der er dog en risiko for, at væksten aftager inden inflationen er kommet ned igen. Lav vækst og høj inflation – såkaldt stagflation – er en ubehagelig cocktail for Fed, der kan blive nødt til at stramme pengepolitikken for at få inflationen ned, selv om den underliggende økonomi har brug for det stik modsatte.

Derfor handlede Fed resolut i marts 2020 ...
I begyndelsen af coronakrisen sænkede Fed meget hurtigt den toneangivende rente med 1,5 procentpoint til 0 pct. og søsatte opkøb af obligationer for enorme beløb for at sikre likviditet i markedet og presse markedsrenterne ned. Målet var at holde hånden under den økonomiske vækst og undgå et såkaldt credit crunch, hvor virksomheder ikke længere kunne skaffe finansiering. 

... og nu går det den anden vej
Vi forventer, at Fed på denne uges centralbankmøde vil annoncere en hurtigere nedtrapning af deres store obligationsopkøbsprogram end tidligere udmeldt. I så fald kan centralbanken være færdige med deres opkøbsprogram til foråret 2022, hvilket kan bane vej for den første renteforhøjelse allerede til sommer.

Betydningen for aktiemarkedet
Selv om udsigten til stigende renter gør mange investorer nervøse, har aktier historisk set klaret sig godt i perioder, hvor Fed hæver renten. Renteforhøjelser er nemlig normalt ensbetydende med, at økonomien er robust nok til at klare de pengepolitiske stramninger – og den gode økonomiske vækst understøtter en positiv udvikling på aktiemarkedet. Derfor forventer vi ikke at se større tilbagefald på aktiemarkedet som følge af Fed’s handlinger, medmindre de er tvunget til at stramme pengepolitikken meget hurtigere end ventet for at få inflationen under kontrol.

Vi kan dog sagtens få perioder med mindre aktiefald. Den negative påvirkning af højere renter er typisk størst for vækstaktier, hvor investorer i høj grad betaler for en forventet fremtidig vækst i selskabernes indtjening. Det er lidt teknisk, men skyldes at højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af den forventede fremtidige indtjening. Hav derfor ikke alt for ensidigt fokus på vækstaktier i en periode med stigende renter, men sørg derimod for en god balance i din portefølje.

Finansaktier performer typisk godt i perioder med god vækst og stigende renter, og i øjeblikket anbefaler vi da også investorer at have en overvægt af finansaktier i porteføljen.



Risikofyldte obligationer mindre attraktive

Ser vi på rentemarkedet, har Fed’s stramninger størst indflydelse på de korte renter, som normalt er de mest følsomme over for pengepolitikken. Derfor forventer vi, at de korte renter vil fortsætte med at stige lidt mere end de lange renter i de kommende måneder, hvilket i så fald vil føre til en lidt fladere rentekurve.

Højere renter på statsobligationer vil relativt set gøre aktier – samt de mere risikofyldte virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer – lidt mindre attraktive i forhold til statsobligationer. Set i en historisk kontekst forventer vi dog fortsat, at renterne på statsobligationer vil være meget lave og afkastpotentialet begrænset.

I Danske Bank har vi for nylig skruet ned for appetitten på risiko. Vi anbefaler nu investorer at have en neutral vægt i aktier i porteføljen, efter vi i en lang periode har anbefalet en overvægt – dvs. en højere andel af aktier end det forventede niveau på længere sigt. Dermed anbefaler vi nu også en neutral vægt i obligationer efter en lang periode med undervægt.

Det skyldes, at vi ser mindre afkastpotentiale i aktier over det kommende år og ser større usikkerhed, som med fordel kan balanceres af lidt flere obligationer, der er med til at give stabilitet i porteføljen.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder