Det får du svar på

1. Er gældsopbygningen under coronakrisen uholdbar?
2. Hvad sker der, hvis vi får en overophedning af økonomien?
3. Vil olie- og råvarepriserne stige yderligere?
4. Hvad sker der med handelskrigen mellem USA og Kina?
5. Hvordan ser I på Indien som investeringsmulighed?
6. Hvad forventer I af renteudviklingen?
7. Hvad forventer I af dollarkursen?De seneste uger har chefstrateg Frank Øland været rundt i landet til en lang række møder med investeringskunder i Danske Bank. Det har givet rigtig god indsigt i, hvad der optager private investorer i øjeblikket, og en række spørgsmål er dukket op adskillige gange undervejs. Herunder giver Frank Øland svar på syv af dem:

1. Politikerne herhjemme og i USA har brugt mange milliarder på hjælpepakker mv. under coronakrisen. Er gældsopbygningen uholdbar? 
”Herhjemme er de offentlige finanser så sunde, at den danske stat nok stadig ville have en AAA-rating – dvs. den bedst mulige kreditvurdering – fra de store kreditvurderingsbureauer, selv hvis hjælpepakkerne måtte gennemføres fem gange mere. I USA er gældsniveauet markant højere og er steget kraftigt til mere end 120 pct. af BNP. Det er dog heller ikke uholdbart. En stat lever i princippet evigt og kan sagtens betale renterne på en gæld af den størrelse, mens selve gælden gradvist udhules af inflationen. Det afgørende er, at udgifterne er midlertidige, og at politikerne både herhjemme og i USA på et tidspunkt vender tilbage til den finanspolitiske disciplin, vi havde før krisen,” siger Frank Øland.
Vi forventer, at markedsrenterne vil stige gradvist, men ikke så hurtigt, at det er et problem for aktiemarkedet.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 

2. Hvad sker der, hvis den lempelige penge- og finanspolitik fører til overophedning i den amerikanske økonomi?
”Hvis den meget lempelige penge- og finanspolitik fører til en egentlig overophedning, skal foden flyttes over på bremsen. Hvis finanspolitikken ikke strammes op, selv om økonomien er på kapacitetsgrænsen, vil det føre til en stigende løn- og prisspiral samt tab af konkurrenceevne. Så vil den amerikanske centralbank, Federal Reserve, være nødt til at reagere. I den situation vil de først stoppe deres obligationsopkøb og dernæst hæve renterne. Men selv om der er historier om lønpres, så er der stadig et godt stykke vej til en overophedning i USA. Før krisen var ledigheden på 3,5 pct. Nu er den 5,8 pct. Samtidig er deltagelsesgraden på arbejdsmarkedet faldet. Der er mindst fem millioner amerikanere, som endnu ikke er vendt tilbage til et job. Det kan skyldes, at de stadig får ekstra understøttelse, at børnene først kommer tilbage til skole efter sommerferie eller noget helt tredje. Uanset hvad er der et godt stykke vej til fuld beskæftigelse i USA.”

3. Vil olieprisen og råvarepriserne stige yderligere?
”Forbruget har opført sig meget atypisk under coronakrisen. Først faldt forbruget kraftigt pga. den store usikkerhed. Siden er forbruget af varer steget til langt over det normale niveau. Det er sket, samtidig med at forbruget af serviceydelser er langt under det normale niveau pga. restriktioner og nedlukninger. Vareforbruget har ført til en kæmpe efterspørgsel efter råvarer, mikrochips osv. Mange varer skal sejles fra Asien, og det har presset fragtraterne kraftigt op. Hvis det materialistiske forbrugsfokus fortsætter, så kan råvarepriserne stige yderlige. Det er dog min forventning, at meget forbrug vil skifte tilbage til serviceydelser i takt med, at restriktioner fjernes, og det igen er muligt at komme i biografen, ud at rejse, i Disneyland, til fodboldkampe etc. Så vil presset på råvarer og fragtrater falde. Jeg forventer, at det vil ske hen over sommeren. Olieprisen er lige nu presset op af stor efterspørgsel og driving season i USA. Udbuddet af olie er imidlertid blevet mere prisfølsomt end tidligere. Olieprisen er nu på et niveau, hvor produktionen af skiferolie i USA øges kraftigt. Kortvarigt kan olieprisen godt komme højere op, men så vil øget udbud presse prisen ned igen.”

4. Hvad sker der med handelskrigen mellem USA og Kina?
”Handelskrigen mellem USA og Kina er ikke forsvundet, men den har ændret karakter. I stedet for voldsomme udmeldinger fra den tidligere amerikanske præsident forventer jeg, at vi fremadrettet ser en mere koordineret strategi for at inddæmme Kinas voksende økonomiske og politiske magt. Lige nu er handelskrigen ikke et stort tema i markedet, men det vil være en af de vigtigste geopolitiske dagsordener i de næste mange år. Kina vil fortsat være en vigtig handelspartner, men der vil blive en langt mere forsigtig tilgang til at flytte produktion til Kina eller lade dem eje infrastruktur mv. i Vesten. Det kan dæmpe global vækst, men måske især kinesisk vækst, da den kinesiske økonomi fortsat er meget eksportdrevet. Produktionen kan flytte hjem eller til andre lande med lave produktionsomkostninger. Megatrenden med produktion tættere på forbrugerne understøttes også af automatisering, der reducerer den økonomiske fordel ved lavere lønninger i udviklingslande, samt et øget fokus på robusthed i produktionskæden.”

5. Hvordan ser I på Indien som investeringsmulighed?
”Indien er et interessant vækstmarked, som kan nyde godt af, at det er et konkurrencedygtigt alternativ til at placere produktion i Kina. Den indiske økonomi er velfungerende og i kraftig vækst, og det samme er aktiemarkedet. Premierminister Narendra Modi har en stor del af æren for denne udvikling. Indien er i dag verdens femtestørste økonomi, og som diversificeret investor bør man også investere i Indien. Coronakrisen har dog også udstillet en vis skrøbelighed i den indiske økonomi, og nye coronavarianter kan fortsat ramme landet hårdt. Som investor skal man kunne se igennem dette, og det har investorerne da også i vid udstrækning gjort i forbindelse med det seneste coronaudbrud med deltavarianten. Som ny investor får man derfor ikke en stor rabat af den grund.”

6. Hvad er jeres forventninger til renteudviklingen?
”De kommende år forventer vi en højkonjunktur, hvor centralbankerne gradvist vil stramme pengepolitikken. Den første renteforhøjelse i USA kommer sandsynligvis i slutningen af 2022, mens Den Europæiske Centralbank vil vente noget længere. Vi forventer, at markedsrenterne vil stige gradvist, men ikke så hurtigt, at det er et problem for aktiemarkedet. Samtidig stiger renterne i høj grad af de rigtige grunde, dvs. økonomisk fremgang. Det er vores forventning, at den meget høje inflation, som vi ser i øjeblikket, er midlertidig, så vi forventer ikke, at det vil give anledning til noget større hop i markedsrenterne. Konkret forventer vi, at den 10-årige amerikanske rente vil stige til 2 pct. på 6 måneders sigt. De europæiske renter forventes også at stige, men ikke mere end at den 10-årige tyske statsobligationsrente kun lige bliver positiv.”

7. Hvad forventer I af dollarkursen?
”På baggrund af rentebilledet og den økonomiske udvikling forventer vi en gradvis styrkelse af USD, så dollarkursen nærmer sig 6,50 kroner på 12 måneders sigt, hvor den aktuelt ligger omkring 6,25 kroner. Valutakurser er dog ret svære at forudsige. Som investor kan man afdække sin valutakursrisiko eller vælge at se sin portefølje i et globalt perspektiv med aktiver og afkast i flere valutaer.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde