1. Fremtidens transport
Transportsektoren oplever i disse år en gradvis omstilling fra benzin- og dieselkøretøjer til eldrevne køretøjer, og udviklingen forventes at tage fart i de kommende årtier. Det kræver ikke blot store investeringer i udviklingen af nye elkøretøjer, herunder batteriteknologi, men også i infrastrukturen i form af fx ladestandere og transmissionsnet til distributionen af elektricitet.

2. Klima

Global opvarmning og klimaforandringer kan fremover ændre livsgrundlaget for millioner af mennesker rundt omkring i verden. Grøn omstilling står derfor højt på den internationale dagsorden, og investeringer i mere bæredygtige teknologier og løsninger er blevet en økonomisk megatrend med et stort langsigtet vækstpotentiale.

3. Grøn energi

Klimaforandringer medfører stadig større efterspørgsel efter vedvarende energi fra blandt andet sol og vind. Mange stater, virksomheder og husholdninger har stigende fokus på at reducere brugen af fossile brændstoffer for at nedbringe CO2-udledningen og begrænse den globale opvarmning, og det har gjort grøn energi til et interessant vækstområde.
4. Vand og affald
Vand og affald er et tema med interessante vækstudsigter. Mangel på rent vand, global befolkningsvækst og stigende velstand kan øge behovet for investeringer i infrastruktur til vandforsyning og håndtering af affald, ligesom det giver behov for teknologiske løsninger til fx reduktion af vandforbrug, rensning af spildevand og genanvendelse af affald.
5. Fremtidens teknologi
Ny teknologi bidrager løbende til, at vi ændrer adfærd og vaner, og det kan også være på områder, der er med til at fremme en positiv og bæredygtig udvikling i samfundet. Fremtidens teknologiske løsninger finder vi fx inden for områder som digitalisering, robotter og automation, digital sikkerhed, 5G-internet, cloud, big data og kunstig intelligens.

6. Diversitet og inklusion

Mangfoldighed i virksomheder handler ikke blot om værdier, men kan også have en positiv effekt på bundlinjen, hvilket gør diversitet og inklusion til et interessant investeringstema. En god balance mellem medarbejdere på tværs af fx køn, race og erfaringsmæssig baggrund kan blandt andet give bedre forudsætninger for at håndtere problemstillinger og udvikle nye innovative løsninger.

7. Fremtidens byer
Global befolkningsvækst og øget urbanisering fører til stadig større byer, hvilket giver udfordringer med blandt andet forurening, trafikkaos og forsyning af vand, energi og fødevarer. Det vil i fremtiden kræve innovative og bæredygtige teknologier og løsninger inden for områder som fx transport, kommunikation, forsyning, håndtering af affald og genanvendelse af ressourcer.

8. Innovativ sundhed

Sundhed er en central nøgle til trivsel og livskvalitet, og med aldrende befolkninger forventes udgifter til sundhed at lægge beslag på en stadig større andel af global økonomi. Det øger behovet for udviklingen af bedre medicin og smartere og mere omkostningseffektive sygehuse og sundhedsløsninger, hvilket kan blive et interessant vækstområde i de kommende årtier.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Hvis du vil investere i et af temaerne

Du er altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller ringe til Investering Direkte på tlf. 5585 0435, hvis du overvejer at investere i et eller flere af bæredygtighedstemaerne.