1. Hvad er jeres overordnede forventninger til aktiemarkederne i 2021?
Vi forventer et fornuftigt afkast og lidt mindre kursudsving end i år. Med udrulningen af coronavacciner kan vi gradvist få løftet restriktionerne rundt omkring i verden, og det vil give grundlag for et solidt økonomisk opsving og et markant løft i virksomhedernes indtjening. Der er dog allerede indregnet meget positivt i aktiekurserne, og der er stadig betydelig usikkerhed om den økonomiske vækst i 2021. Vi fastholder en moderat overvægt af aktier i vores rådgivningsporteføljer – dvs. at vi har lidt flere aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på længere sigt. Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer.

2. Hvilket land eller region har I højest afkastforventninger til?
I første halvdel af 2021 forventer vi, at emerging markets-aktier vil klare sig bedst. Emerging markets-aktier er efter vores vurdering relativt attraktivt værdiansat, og samtidig rummer dele af emerging markets mange cykliske aktier, som kan understøtte regionen, hvis vi får en bevægelse mod de mere cykliske dele af aktiemarkederne i 2021 i takt med et økonomisk opsving. Stigende indenlandsk efterspørgsmål i blandt andet Asien reducerer afhængigheden af de vestlige økonomier, og valget af Joe Biden som ny amerikansk præsident har reduceret risikoen for en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, som i perioder har hæmmet emerging markets-aktier.
Det gælder om at vælge det bedste fra begge verdener, og derfor fastholder vi fx også fortsat en overvægt i IT-aktier.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

3. Hvilket land eller region finder I mindst interessant?
Vi har det mindst positive syn på Japan, som stadig kæmper med strukturelle udfordringer – herunder en skæv demografi med en stor og stigende andel af ældre. Japan var allerede et langsomt voksende aktiemarked før coronakrisen, og selv om vi forventer et rebound i virksomhedernes indtjening i takt med bedringen i global økonomi, ser vi et begrænset potentiale på længere sigt sammenlignet med mange andre lande og regioner. Vi fastholder derfor en undervægt i japanske aktier.

4. Hvilket investeringstema er mest interessant det kommende år?
5G er et af de temaer, vi har meget fokus på. Apples nye iPhone 12 fungerer også med det nye hurtige 5G-internet, og det kan være med til give teknologien sit afgørende gennembrud. Det er svært at sige, præcis hvilke selskaber der bliver 5G-teknologiens vindere på lidt længere sigt, men generelt forventer vi, at udrulningen af 5G vil give IT-sektoren endnu en vitaminindsprøjtning. I forvejen er IT-sektoren en af de sektorer, vi har de højeste forventninger til, da sektoren også kan forventes at nyde godt af øgede investeringer, når coronakrisen aftager. Samtidig vil der fortsat være stort fokus på investeringer i datasikkerhed – ikke mindst i lyset af en ny bølge af hackerangreb mod blandt andet de amerikanske myndigheder.

Vi forventer også, at der fortsat vil være meget fokus på selskaber, der bidrager positivt til den globale omstilling til øget bæredygtighed. Det er et tema med stort vækstpotentiale og interessante investeringsmuligheder.

LÆS OGSÅ: Ny iPhone kan bane vej for attraktive investeringer

5. Hvilken sektor ser I det bedste afkastpotentiale i?
Der er flere sektorer, vi aktuelt ser et attraktivt afkastpotentiale i og overvægter i vores porteføljer – herunder IT-sektoren som beskrevet ovenfor – men skal jeg udpege én sektor, vil jeg pege på industri. Industrisektoren vil nyde godt af, at virksomheder forventes at øge deres investeringer i 2021, i takt med at vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, og den økonomiske vækst tager fart. Dertil kommer hjemflagning af produktion, som blandt andet kan løfte investeringerne inden for segmentet automatisering og robotter.

6. Hvilken sektor finder I mindst attraktiv?
Stabilt forbrug ser mindst interessant ud her ved indgangen til det nye år. Generelt er det en dyr sektor, og samtidig forventer vi i 2021 øget fokus på cykliske sektorer som industri og råvarer, der typisk performer bedst i økonomiske opgangstider. Modsat vil der være mindre fokus på en defensiv sektor som stabilt forbrug, der er mere uafhængig af de økonomiske konjunkturer.

7. Hvad er den største risiko for aktiemarkederne det kommende år?
Den globale vækst i 2021 er meget afhængig af udrulningen af vacciner mod coronavirussen, og her risikerer vi, at udrulningen tager længere tid end ventet, så den fulde genopretning af den økonomiske aktivitet trækker i langdrag. Worst case-scenariet er, at vaccinerne på en eller anden måde fejler – fx fordi mutationer af virussen giver behov for tidskrævende udvikling af nye vacciner. Derudover har vi meget fokus på centralbankerne, der under coronakrisen har understøttet global økonomi og de finansielle markeder med en historisk lempelig pengepolitik. På sigt skal pengepolitikken normaliseres igen, og her bliver det afgørende, at centralbankerne formår at skrue ned for pengepolitikken i det rette tempo, så væksten hverken bobler over eller går helt af kog.

LÆS OGSÅ: Hvad skal du nu bekymre dig om som investor?

8. Hvad er det vigtigste at være opmærksom på som aktieinvestor i 2021?
At der er forskel på at holde fast i sin investeringsstrategi og holde fast i sine investeringer. Inden for den overordnede strategi, der passer til din risikoprofil, skal du løbende optimere din portefølje. Et eksempel: 2020 har generelt været et godt år for sektorer med strukturel vækst - dvs. en underlæggende vækst uafhængigt af de økonomiske konjunkturer, hvilket er en eftertragtet egenskab i perioder med høj usikkerhed. Det gælder blandt andet mange IT-aktier, digitale selskaber og selskaber inden for sundhed. I 2021 forventer vi øget fokus på cykliske aktier og valueaktier, som er aktier, der er billigt prisfastsat målt på nøgletal som P/E og K/I. Derfor bør disse segmenter af aktier efter vores vurdering fylde mere i din portefølje i 2021 end i år – men alt med måde. Det gælder om at vælge det bedste fra begge verdener, og derfor fastholder vi fx også fortsat en overvægt i IT-aktier.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde